Markt 24-26, 5521 AL

Titel Markt 24-26, 5521 AL
Content Historie en ligging:
Voormalig (dubbel?) woonhuis uit ca. 1910-1915, thans woonhuis/kantoor en winkel. De winkelpui van nummer 26 is er na de Tweede Wereldoorlog ingezaagd. De verbouwde bedrijfsruimte aan de achterzijde, thans slachterij en woonhuis, dateert vermoedelijk uit het laatste kwart van de 19de eeuw.
Het pand bevindt zich in de kern van Eersel en is gelegen in het beschermde dorpsgebied: een langgerekt plein bestaande uit de verbrede noord-zuid gerichte straten het Hint en de Markt, met lindenbeplanting, voormalige boerderijen (m.n. aan het Hint) en dorpswoningen. De oudste bebouwing heeft de noklijn haaks op het ‘straatplein’, de jongere bebouwing overwegend evenwijdig. Dit vrijstaande pand is gesitueerd in de rooilijn aan de oostzijde van de Markt en heeft de nokrichting evenwijdig aan de Markt. Het pad aan de rechter zijde is een restant van de oude verbindingsweg tussen de Markt en de van oudsher buiten de oude kom gelegen rooms-katholieke kerk van Eersel.

Plattegrond en opbouw:
Woonhuis en winkel van één bouwlaag en zolderverdieping op rechthoekig grondplan. De bakstenen gevels zijn in kruisverband gemetseld en worden afgesloten door bloktandlijsten. De achter- en linker zijgevel zijn vernieuwd. De gecementeerde plint is grijs geschilderd. De uitgespaarde muuropeningen worden afgesloten dor blinde segmentbogen.
Het zadeldak is belegd met gesmoorde Muldenpannen en watert af via zinken mastgoten. Het dakschild aan de achterzijde heeft een lage aanzet. De schoorsteen op het linker nokuiteinde is vernieuwd. In het dakschild aan de voorzijde zijn twee moderne dakkapellen met aankappingen geplaatst.

Voorgevel:
Deze door hoeklisenen begrensde gevel worden afgesloten door een dubbele bloktandlijst. De indeling van Markt 24 bestaat uit een ingang met rechts daarvan twee vensters. Het deurkozijn bevat een houten deur met kijkraampje, een geprofileerd kalf en een tweeruits bovenlicht. Het stoepje en de dorpel zijn uitgevoerd in hardsteen. De vensters bezitten zesruits schuiframen. De luiken zijn verwijderd. De boogvelden van de segmentbogen zijn gevuld met siermetselwerk in rood en geel. De oorspronkelijke indeling van Markt 26 is vervangen door een moderne winkelpui met luifel.

Linker zijgevel:
Deze vernieuwde gevel is in halfsteensverband opgetrokken en voorzien van hoeklisenen en een afsluitende bloktandlijst. De eerste bouwlaag heeft aan de straatzijde een rechthoekig venster met enkelruits raam. De zolderverdieping telt twee vensters met openslaande ramen en drieruits bovenlichten. De lekdorpels zijn uitgevoerd in baksteen.

Rechter zijgevel:
Deze gevel wordt begrensd door hoeklisenen en afgesloten door een bloktandlijst. De eerste bouwlaag heeft aan de straatzijde een voortzetting van de moderne winkelpui. Rechts hiervan bevinden zich twee vensters met T-schuiframen en drieruits bovenlichten. De zolderverdieping telt twee kleinere vensters met enkelruits schuiframen en drieruits bovenlichten.

Achtergevel:
Deze gevel wordt gedeeltelijk aan het zicht onttrokken door een modern tussenlid. Het overige gedeelte is gewijzigd.

Interieur:
Het interieur van Markt 24 is niet bezocht. Het winkelinterieur van Markt 26 is volledig gemoderniseerd.

Markt 24-26
Foto Winfried Thijssen (2015)
Monument naam
Plaats monument Eersel
Bescherming Cultuurhistorisch waardevol gebouw
Monumentnummer 4.31.1.067
Monument categorie Agrarische gebouwen
Oorspronkelijke functie (dubbel?) woonhuis annex boerderij
Huidige functie woonhuis, kantoor, winkel
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 149527 / 374509
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel F/5491
Oorspronkelijk bouwjaar ca. 1910-1915
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“J. Spoorenberg e.a., Drie Zaligheden, Eersel, Duizel, Steensel, Hapert 1989″,”Chr. Thijssen, Kleine historische gids van Eersel en zijn monumenten, Eersel 1996”]
Waardering Het object heeft stedebouwkundige waarde
– als essentieel onderdeel van het beschermde dorpsgezicht Markt-Hint en omgeving, dat van nationaal belang is wegens de kwaliteit van de bebouwing als geheel en de historisch-ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen en verkavelingen; een typisch Brabantse dorpsomgeving met een zekere structurele en visuele gaafheid.
– vanwege de ensemblewaarde die het pand heeft in relatie met het oudere bijgebouw (in hoofdvorm behouden), het karakteristieke zeer diepe perceel (historisch verkavelingspatroon) en de situering aan het oude verbindingspad tussen de Markt en de van oudsher excentrisch gelegen rooms-katholieke kerk van Eersel.
Het object heeft cultuurhistorische waarde
– vanwege zijn verschijningsvorm, welke verbonden is met de voormalige agrarische bestemming, en waaraan tevens het karakteristieke diepe perceel en de bedrijfsgebouwen aan de achterzijde nog herinneren.