Markt 38, 5521 AN Eersel

Titel Markt 38, 5521 AN Eersel
Content De Nederlands Hervormde Gemeente geeft op 25 oktober 1798 de oude kerk terug aan de katholieken. Zij krijgt een ruimte in de pastorie langs de kerk. In 1800 worden twee vertrekken in de pastorie verbouwd voor de hervormden. Koning Lodewijk Napoleon besluit in Bergen op Zoom op 4 mei 1809 om 6.000 gulden te bestemmen voor een nieuwe kerk voor de hervormden van Eersel, Duizel en Steensel. In 1812 worden de fundamenten gelegd en in 1813 is de kerk gereed. Herbouwd in 1861. Eenvoudige bakstenen zaalkerk in plattegrond een langwerpig achtkant, aan de noord- en de zuidzijde driezijdig gesloten, met een torentje op het dak. In de westwand gedenksteen ter stichting. Fraai voorbeeld van Waterstaatsstijl (Lodewijkskerkje). Architect Braam uit Eindhoven. Vanaf 1818 is een gecombineerde gemeente Hoogeloon-Eersel. De kerk bezit een eiken preekstoel met zandloperhouder en koperen lezenaar, alles XVIIIe eeuw. Eikenhouten klokkenstoel, 1813, met klok van anonieme gieter, ca. 1812-1830.
Monument naam
Plaats monument Eersel
Bescherming Rijksmonument
Monumentnummer 14581
Monument categorie Kerkelijke gebouwen
Oorspronkelijke functie Kerk en kerkonderdeel
Huidige functie Kerk
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 149549 / 374401
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel
Oorspronkelijk bouwjaar 1812-1813
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“Objecten databank Rijksdienst voor het cultureel erfgoed”,”Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Eersel”]
Waardering Onbekend