Markt 39-41, 5521 AN

Title Markt 39-41, 5521 AN
Content Historie en ligging:
Eenvoudige dorpswoning met voorgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw en mogelijk een oudere kern. Het pand bevindt zich in de kern van Eersel en is gelegen in het beschermde dorpsgebied: een langgerekt plein bestaande uit de verbrede noord-zuid gerichte straten het Hint en de Markt, met lindenbeplanting, voormalige boerderijen (m.n. aan het Hint) en dorpswoningen. De oudste bebouwing heeft de noklijn haaks op het ‘straatplein’, de jongere bebouwing overwegend evenwijdig. Dit pand is gesitueerd in de rooilijn aan de westzijde van de Markt schuin tegenover de T-kruising met de straat Postakkers. Deze woning bevindt zich samen met de aan de linker zijde belendende winkel Markt 41 onder één hoge kap die de nokrichting evenwijdig aan de Markt heeft.
Achter de woning staat een vrijstaand bijgebouwtje.

Plattegrond en opbouw:
Kleine eenvoudige dorpswoning van één bouwlaag en zolder op rechthoekig grondplan. Het hoge zadeldak heeft een lage aanzet aan de achterzijde en wordt aan de rechter zijde begrensd door een hoger opgemetselde topgevel. Het dak is belegd met rode oud-Hollandse pannen en watert af zonder goten.

Voorgevel:
Deze wit gesausde bakstenen gevel in staand verband is voorzien van een gecementeerde plint die reikt tot aan de lekdorpels. De gevel wordt afgesloten door een bloktandlijst onder de dakrand. De symmetrische indeling bestaat uit een ingang met aan weerszijden een venster. Het deurkozijn met kwartrond-hoekprofiel bevat een deur van kraaldelen, een geprofileerd kalf en een tweedelig bovenlicht. De dorpel en het opstapje zijn uitgevoerd in hardsteen. De rechthoekige vensters bezitten zesruits schuiframen. De luiken zijn verwijderd.

Rechter zijgevel:
Deze gepleisterde blinde gevel is tot boven het dakvlak opgetrokken.

Achtergevel:
Niet bekeken.

Interieur:
Niet bekeken.

Bijgebouw:
Niet bekeken.

Markt 39-41
Foto Winfried Thijssen (2005)
Monument naam
Plaats monument Eersel
Bescherming Gemeentelijk monument
Monumentnummer 4.31.1.038
Monument categorie Gebouwen, woonhuizen
Oorspronkelijke functie Woonhuis
Huidige functie Winkel, woonhuis
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 149538 / 374366
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel F/1322
Oorspronkelijk bouwjaar 1820
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“J. Spoorenberg e.a., Drie Zaligheden, Eersel, Duizel, Steensel, Hapert 1989″,”Chr. Thijssen, Kleine historische gids van Eersel en zijn monumenten, Eersel 1996”]
Waardering Het object heeft architectuurhistorische waarde
– als goed en inmiddels zeldzaam geworden voorbeeld in exterieur van een eenvoudig uitgevoerde kleine dorpswoning uit de tweede helft van de 19de eeuw;
– vanwege de bewaard gebleven hoofdvorm met karakteristiek hoge kap en lage aanzet aan de achterzijde, vanwege de kenmerkende eenvoudige detaillering en het ontbreken van een dakgoot.
Het object heeft stedebouwkundige waarde
– als essentieel onderdeel van het beschermde dorpsgezicht Markt-Hint en omgeving, dat van nationaal belang is wegens de kwaliteit van de bebouwing als geheel en de historisch-ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen en verkavelingen; een typisch Brabantse dorpsomgeving met een zekere structurele en visuele gaafheid.
Het object heeft cultuurhistorische waarde
– als bijzondere uitdrukking van de typologische ontwikkeling van de eenvoudige dorpswoning in Brabant.
N.B.Nadere gegevens over het woningtype, het (oudere?) interieur, de achtergevel en het bijgebouwtje – indien nodig verkregen door bouwhistorisch onderzoek – zouden wellicht in positieve zin kunnen bijdragen aan de waardering van dit pand.