Markt bij 15, 5521 AJ

Titel Markt bij 15, 5521 AJ
Content Ouderdom, ligging en beschrijving:
Deze langgerekte tuin met o.a. een voormalige looiput, twee treurwilgen en drie beukebomen bevindt zich in de oude kern van Eersel achter het van rijkswege beschermde huis Markt 15 (XIXc). De tuin maakt onderdeel uit van het beschermde dorpsgezicht. Ongeveer halverwege de tuin bevindt zich een nagenoeg cirkelvormige looiput uit vermoedelijk de tweede helft van de 19de eeuw. Aan de noordzijde van de put staan twee treurwilgen (Salix x sepulcralis ‘Tristis’). Deze fors gesnoeide bomen zijn omstreeks 1830-1840 geplant en hebben een slechte conditie.
Achterin de tuin zijn rondom een kleine kunstmatige heuvel drie beukebomen (Fagus sylvatica) gerangschikt. De beuken zijn omstreeks 1830-1840 geplant. Eén boom heeft thans op ca. 130 cm hoogte een omtrek van 325 cm. De omtrek van de twee andere bomen bedraagt ca. 400 cm. Eén van deze bomen heeft een holle stam. De hoogte van deze bomen bedraagt ca. 25 meter. De conditie van deze bomen is goed.
Monument naam
Plaats monument Eersel
Bescherming Historisch groen
Monumentnummer 4.27.1.180
Monument categorie Historisch groen
Oorspronkelijke functie 2 wilgen, looiput, 3 beukenbomen
Huidige functie 2 wilgen, vijver, 3 beukenbomen
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 149373 / 374482
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel F/4460
Oorspronkelijk bouwjaar ca. 1830-1840
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“N.C.M. Maes, Bomen en Monumenten,\\u2019s-Gravenhage 1996 Bomenstichting, Utrecht”]
Waardering De tuin van Markt 15 is waardevol als onderdeel van het beschermde dorpsgezicht en vanwege de aanwezigheid van een voormalige looiput (XIXB) welke verbonden is met de voor Brabant vanaf ca. 1850 belangrijke lederindustrie; vanwege de karakteristieke situering van twee oude treurwilgen aan deze waterput; vanwege de aanwezigheid van drie oude beukebomen die om een kunstmatige verhoging zijn gegroepeerd en deze plek markeren.