Oude Postelseweg 15, 5521 RS

Title Oude Postelseweg 15, 5521 RS
Content Historie en ligging:
Woonhuis, in het eerste kwart van de twintigste eeuw gebouwd (naar verluidt voor een politieman). Het vrijstaande pand bevindt zich in de oude kern van Eersel nabij de Markt, en is gesitueerd op een groot perceel aan de noordwestzijde van de Oude Postelseweg. Het perceel ligt net buiten de begrenzing van het beschermde dorpsgezicht. Aan de voorzijde staan twee eikenbomen. Achter het woonhuis bevinden zich een oude notenboom en een gemetselde waterput. De overigens gemoderniseerde tuin wordt van de straat afgescheiden door een lage beukenhaag.

In de loop der tijd is een aantal elementen veranderd: het woninginterieur is grondig gewijzigd, de gevels zijn wit geschilderd en het verbouwde achterhuis is uitgebreid met een moderne garage.

Plattegrond en opbouw:
Gedeeltelijk onderkelderde dorpswoning van één bouwlaag en zolderverdieping op rechthoekig grondplan. De wit geschilderde (niet oorspronkelijk) bakstenen gevels zijn in kruisverband gemetseld en voorzien van een zwart gepleisterde plint. De uitgespaarde muuropeningen worden afgesloten door blinde segmentbogen. Het zadeldak tussen tuitgevels (met uitgemetselde schouders) heeft de nokrichting evenwijdig aan de straat, is belegd met gesmoorde Muldenpannen en watert af via een geprofileerde bakgoot aan de voorzijde en een zinken mastgoot aan de achterzijde. Op de nokuiteinden zijn schoorstenen geplaatst.

Voorgevel:
Deze symmetrisch ingedeelde gevel heeft een omvang van drie traveeën. De verdiept gelegen ingang in het midden bestaat uit een hardstenen stoepje en dorpel, een kozijn met vellingen waarin een paneeldeur, geprofileerd kalf en een bovenlicht met levensboom. De ingang wordt aan weerszijden geflankeerd door een zesruits schuifraam. De luiken zijn vernieuwd. Ter hoogte van de verdiepingsvloer zijn rechte ankers aangebracht. De voorgevel wordt afgesloten door een uitgemetselde dubbele bloktandlijst.

Rechter zijgevel:
Deze gevel wordt voor wat betreft de eerste bouwlaag gedeeltelijk aan het zicht onttrokken door een niet oorspronkelijke uitbouw onder lessenaardak. Aan de achterzijde bevindt zich een zesruits schuifraam in een kozijn met vellingen (opkamer). De zolderverdieping telt twee zesruits ramen waarvan het bovenste gedeelte is uitgevoerd als klepraam.

Linker zijgevel:
De begane grond heeft aan de straatzijde een zesruits schuifraam van hetzelfde type als in de voorgevel. De zolderverdieping telt twee gewijzigde zesruits ramen van hetzelfde type als in de rechter zijgevel. Het hierop aansluitende voorste gedeelte van de achterbouw is niet oorspronkelijk.

Achtergevel:
De linker beuk bezit een rechthoekig kelderlicht en daarboven een klein zesruits schuifraam. Rechts hiervan bevinden zich twee zesruits schuiframen van hetzelfde type als in de voorgevel. De op de achtergevel aansluitende langgerekte achterbouw heeft geschilderde gevels (blauw en wit, deels in halfsteensverband), een gedeeltelijk gewijzigde gevelindeling en een zadeldak waarop gesmoorde Muldenpannen.

Interieur:
Het gemoderniseerde interieur heeft een gewijzigde indeling.

Oude Postelseweg 15
Foto Winfried Thijssen (2005)
Monument naam
Plaats monument Eersel
Bescherming Cultuurhistorisch waardevol gebouw
Monumentnummer 4.31.1.061
Monument categorie Gebouwen, woonhuizen
Oorspronkelijke functie Woonhuis
Huidige functie Woonhuis
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 149527 / 374130
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel F/4458
Oorspronkelijk bouwjaar ca. 1920
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“J. Spoorenberg e.a., Drie Zaligheden, Eersel, Duizel, Steensel, Hapert 1989″,”Chr. Thijssen, Kleine historische gids van Eersel en zijn monumenten, Eersel 1996”]
Waardering Het object heeft stedebouwkundige waarde
– als markante boerderij aan de uitvalsweg van de Eerselse Markt.

Bij nader onderzoek is gebleken dat de architectuur- en cultuurhistorische waarde van onderhavig pand dermate is aangetast door wijzigingen betreffende hoofdvorm, detaillering, gevel- en interieurindeling, dat het pand niet voldoet aan de gestelde criteria voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst.