Oude Postelseweg 29, 5521 RS

Title Oude Postelseweg 29, 5521 RS
Content Historie en ligging:
Kortgevelboerderij uit 1935.

Oude Postelseweg 29
Foto Winfried Thijssen (2003)
Monument naam
Plaats monument Eersel
Bescherming Cultuurhistorisch waardevol gebouw
Monumentnummer 4.31.2.138
Monument categorie Agrarische gebouwen
Oorspronkelijke functie Boerderij
Huidige functie Woonhuis
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 149434 / 374028
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel
Oorspronkelijk bouwjaar
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Eersel”]
Waardering