Oude Postelseweg 3, 5521 RS

Title Oude Postelseweg 3, 5521 RS
Content Historie en ligging:
Voormalige boerderij van het kortgevel-type met dwarsdeel uit 1911, thans woonhuis. Het pand is mogelijk gebouwd in opdracht van de Protestantse Maatschappij ter bevordering van Welstand; sedert 1822 actief in Noord-Brabant met het doel geloofsgenoten van de maatschappelijke ondergang te behoeden. Het pand is grondig verbouwd, waarbij met name de indeling en het exterieur van het bedrijfsgedeelte volledig is gewijzigd.

Het vrijstaande pand bevindt zich in de kern van Eersel, en is gesitueerd op een diep perceel aan de westzijde van de Oude Postelseweg die ter plaatse aansluit op de Markt. Het pand ligt net buiten de begrenzing van het beschermde dorpsgezicht. Deze voormalige boerderij is met de korte voorgevel naar de straat gericht en heeft de nokrichting loodrecht hierop. Aan de linker zijde bevindt zich een vrijstaand bedrijfsgebouw. De erfaanleg is volledig gemoderniseerd.

Plattegrond en opbouw:
Voormalige kortgevelboerderij van één bouwlaag en zolderverdieping op rechthoekig grondplan. De bakstenen gevels zijn in kruisverband gemetseld en voorzien van een grijs gepleisterde plint. De gevels worden afgesloten door enkele uitgemetselde lagen baksteen en een rollaag onder de dakrand.

Het langgerekte mansardedak is belegd met gesmoorde Muldenpannen en watert af via een geprofileerde bakgoot (linker zijde) en een zinken mastgoot (rechter zijde). Van de twee schoorstenen op de nok is alleen die ter plaatse van de brandmuur oorspronkelijk. In beide dakschilden zijn twee moderne dakkapellen geplaatst.

Gevelindeling:
De symmetrische indeling van de voorgevel is ongewijzigd. De ingang in het midden wordt aan beide zijden geflankeerd door een breed venster. De zolderverdieping telt drie kleinere vensters. De muuropeningen worden afgesloten door blinde rond- of korfbogen. De boogvelden zijn gevuld met metselmozaïek. Alle ramen zijn vernieuwd. Ter hoogte van de verdiepingsvloer bevinden zich de jaartalankers “1911”, en in de geveltop een “O” met ingeschreven “A”. De indeling van de achter- en zijgevels is volledig gewijzigd. De schuur- en staldeuren zijn dicht gezet en vervangen door grote vensters met nieuwe ramen van het zelfde type als in de voorgevel. Voorts zijn een aantal nieuwe vensters ingehakt. Alle vensters in de eerste bouwlaag zijn voorzien van spiegelluiken voor de onderramen.

Bijgebouw:
Voormalige schuur annex stal van één bouwlaag en zolder op rechthoekig grondplan. De bakstenen gevels zijn in kruisverband gemetseld. Het langgerekte zadeldak is gedekt met gesmoorde tuiles du Nord en watert af via zinken goten. In de lange gevel tegenover de boerderij bevinden zich de diverse opgeklampte (dubbele) deuren en een getoogd zesruits stalraam. De korte gevel aan de straatzijde bezit een rechthoekig venster (enkelruits schuifraam en bovenlicht) onder blinde segmentboog en een zolderluik.

Oude Postelseweg 3
Foto Winfried Thijssen (2003)
Monument naam
Plaats monument Eersel
Bescherming Cultuurhistorisch waardevol gebouw
Monumentnummer 4.31.2.186
Monument categorie Agrarische gebouwen
Oorspronkelijke functie boerderij
Huidige functie woonhuis
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 149557 / 374255
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel F/5065
Oorspronkelijk bouwjaar 1911
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“J. Spoorenberg e.a., Drie Zaligheden, Eersel, Duizel, Steensel, Hapert 1989″,”Chr. Thijssen, Kleine historische gids van Eersel en zijn monumenten, Eersel 1996”]
Waardering Het object heeft stedebouwkundige waarde
– vanwege de ensemblewaarde qua hoofdvorm van hoofd- en bijgebouw, die gesitueerd zijn op een karakteristiek diep perceel (gewijzigde aanleg) en onderdeel uitmaken van de historisch gegroeide oude dorpskern van Eersel, evenwel net buiten het van rijkswege beschermde dorpsgezicht.
Het object heeft cultuurhistorische waarde
– als een vermoedelijk in 1911 in opdracht van de Protestantse Maatschappij ter bevordering van Welstand gebouwde boerderij.