Plaatse 2, 5521 NE

Title Plaatse 2, 5521 NE
Content Historie en ligging:
Langevelboerderij met dwarsdeel uit het laatste kwart van de 19e eeuw; sterk gewijzigd en muurwerk verhoogd circa 1920. Wolfsdak met muldenpannen.

Plaatse 2
Foto Winfried Thijssen (2003)
Monument naam
Plaats monument Eersel
Bescherming Cultuurhistorisch waardevol gebouw
Monumentnummer 4.31.2.017
Monument categorie Agrarische gebouwen
Oorspronkelijke functie Boerderij
Huidige functie Woonhuis
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 150702 / 373510
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel
Oorspronkelijk bouwjaar ca. 1885
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“J. Spoorenberg e.a., Drie Zaligheden, Eersel, Duizel, Steensel, Hapert 1989″,”Chr. Thijssen, Kleine historische gids van Eersel en zijn monumenten, Eersel 1996”]
Waardering