Postelseweg 25, 5521 RA

Title Postelseweg 25, 5521 RA
Content Inleiding

Aan de zuidwestelijke zijde van de Postelseweg staat de kop-romp BOERDERIJ “Veezicht-Mijn genoegen”, een uit omstreeks 1930 daterende, haaks op de weg gesitueerde boerderij met een tweelaags woonhuis. De boerderij staat aan de voormalige doorgaande weg van Eersel naar Duizel, die sinds de aanleg van de E3 ter plaatse dood loopt en niet is verhard. Het open weidelandschap aan de overzijde van de straat wordt thans afgesloten door een viaduct in de autosnelweg.

 

Omschrijving

De boerderij heeft een T-vormige plattegrond en bestaat uit een tweelaags woonhuis en een aangebouwde, achterliggende bedrijfshal met langsdeel, beide gedekt door een zadel¬dak met shingles. Het woonhuis heeft een, in vergelijking met andere boerderijen, rijk versierde voorgevel. De in verschillende kleuren baksteen opgemetselde straatgevel telt twee vensterassen en heeft verticaal siermetselwerk in plint, erker en topgevel. Op de begane grond is aan de linkerzijde een paneeldeur met driedelig bovenlicht, klein houten luifel, zijlichten en kleine hardstenen brievenbus aangebracht. De in plattegrond segment boogvormige erker onder platdak, die de voordeur aan de rechterzijde flankeert, heeft een bakstenen plint en een opbouw met vier openslaande vensters, elk met tweedelig boven¬licht. Op de verdieping zijn twee eenvoudige openslaande vensters, waarboven een top¬gevel met gepleisterde velden waarop geschilderde afbeeldingen van koeien en de tekst: “Veezicht / mijn genoegen”. In de oostelijke, aan de zijde van de bedrijfsaanbouw uitspringende zijgevel, zijn op de begane grond een opgeklampte deur met vierruits licht, een schuifvenster, twee tweeruits lichten en een klein licht in de hal aangebracht. In de noordelijke zijgevel zijn onder meer twee tweelichts vensters, een T-venster en op de etage twee openslaande vensters aangebracht. Ter plaatse van de bedrijfsaanbouw, die door een brand¬muur met schoorsteen van het woonhuis wordt gescheiden, is het zadeldak laag aangezet. De zijgevels zijn voorzien van een reeks stalvensters met luiken en een opgeklampte getoogde deur. In de hoog opgetrokken en van smeedijzeren steekankers voorziene achter¬gevel bevinden zich twee getoogde, asymmetrisch in de gevel geplaatste inrijpoorten.

 

Monument naam Veezicht-Mijn genoegen
Plaats monument Eersel
Bescherming Rijksmonument
Monumentnummer 517810
Monument categorie Agrarische gebouwen
Oorspronkelijke functie Boerderij
Huidige functie Woonhuis
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 148180 / 372277
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel
Oorspronkelijk bouwjaar 1930
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“Objecten databank Rijksdienst voor het cultureel erfgoed”]
Waardering De boerderij is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociaal-economische ontwikkeling van de landbouw in het zandgebied en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de boerderij in het interbellum, toen door invloeden van elders een vernieuwing in de traditionele boerderijbouw en het gemengd bedrijf teweeg werd gebracht. Architectuurhistorisch is het pand van belang vanwege de sobere ornamentiek van de voorgevel en het bijzondere type. De boerderij is belangrijk vanwege de gaafheid van het exterieur en is als voorbeeld van een veebedrijf in het interbellum als zodanig zeldzaam.