Smitseind 38, 5525 AP Duizel

Title Smitseind 38, 5525 AP Duizel
Content Er wordt een nieuwe kerk gebouwd in 1926. Deze is niet bij de oude toren gebouwd maar 100 meter verderop. Conventionele zeer late neogotische kerk naar plannen van architect H.M. Vorstermans uit Den Bosch. Driebeukige kruisbasiliek met terzijde staande traptoren. Herinneringssteen: Eerste steen 10-08-1925. In 1961 Nieuwe kruisweg in mozaïek vervaardigd door Pieter Wiegersma. De doopvont uit 1741 en een 17e eeuwse kaarsenkroon in de kerk zijn afkomstig uit de oude kerk en beschermd. Gebouw is een gemeentelijk Monument.
Monument naam
Plaats monument Duizel
Bescherming Rijksmonument
Monumentnummer 471624
Monument categorie Kerkelijke gebouwen
Oorspronkelijke functie Kerk en kerkonderdeel
Huidige functie Kerk
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 148791 / 375507
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel
Oorspronkelijk bouwjaar 1926
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen
Waardering Onbekend