Stevert 22, 5524 KC Steensel

Title Stevert 22, 5524 KC Steensel
Content Inleiding

Aan de oostelijke zijde van Stevert, een globaal noord-zuid gerichte weg door het gelijknamige gehucht ten zuiden van Steensel, staat een LANGGEVELBOERDERIJ, bestaande uit een bedrijfsgedeelte dat in de kern stamt uit de eerste helft van de negentiende eeuw, en een zuidelijk daarvan gelegen woonhuis, daterend uit omstreeks 1890. Het muurwerk van het bedrijfsgedeelte is tussen 1850 en 1940 meerdere malen gedeeltelijk vernieuwd.

 

Omschrijving

Het eenlaags, aan de zuidelijke zijde onderkelderde woonhuis, heeft een globaal vierkante plattegrond en bestaat uit een rechthoekig voorhuis onder zadeldak met muldenpannen, en een iets smaller achterhuis onder zadeldak met oud Hollandse pannen. De bakstenen lijstgevel van het voorhuis telt vijf vensterassen, heeft een bepleisterde plint en wordt bekroond door een dubbele tandlijst en een geprofileerde houten gootlijst.

Centraal in de van hoeklisenen en gietijzeren sierankers voorziene gevel is in een ondiep portiek een opgeklampte voordeur met bovenlicht aangebracht, aan beide zijden geflankeerd door twee getoogde T-schuifvensters met opgeklampte luiken en hardstenen dorpels.

De zuidelijke zijgevel heeft smeedijzeren muurankers in de met een gemetselde ezelsrug afgezette topgevel. Het muurwerk van de begane grond is op een klein zesruits schuifvenster ter hoogte van de opkamer blind, terwijl op de verdieping twee schuifvensters zijn geplaatst. De noordelijke zijgevel is tegen de bedrijfsaanbouw geplaatst. Het metselwerk van de topgevel is ter plaatse deels vernieuwd. Het achterhuis heeft in de zuidelijke zijgevel op de begane grond een zesruits schuifvenster met persiennes. Op de verdieping is een tweede zesruits schuifvenster geplaatst. De topgevel wordt ter plaatse afgedekt met een hardstenen lijst. De achtergevel is voorzien van deels gewijzigde schuifvensters en een opgeklampte deur met bovenlicht. Het interieur heeft nog globaal zijn oorspronkelijke indeling met centrale gang. Van belang zijn onder meer de oorspronkelijke paneeldeuren, de tegelvloer in de hal en de geriemde balkplafonds. De lagere bedrijfsaanbouw heeft bakstenen gevels, bestaande uit verschillende fasen metselwerk. In de straatgevel is tussen twee opgeklampte schuifdeuren (daterend uit ca. 1930) een licht getoogde, opgeklampte inrijpoort aangebracht. In de aan de oostelijke zijde gesitueerde achtergevel is voorzien van een reeks zesruits stalvensters en een opgeklampte deur. Voor de voorgevel ligt een kleine betegelde stoep met een hardstenen banden. Voor het woonhuis staan drie knotlinden. Het achtererf wordt door een smeedijzeren hekwerk met inrijpoort en bakstenen pijlers van de openbare weg gescheiden. In het interieur is nog aanwezig het uit vier spanten bestaande, oorspronkelijke gebint. De diep gelegen vloer aan de zuidwestelijke zijde van het gebouw is waarschijnlijk het restant van een potstal. In het gebouw is nog een bakstenen varkensstal.

 

Monument naam
Plaats monument Steensel
Bescherming Rijksmonument
Monumentnummer 517805
Monument categorie Agrarische gebouwen
Oorspronkelijke functie Boerderij
Huidige functie Woonhuis
Complex
Complextype
Datering
Situering Buiten de bebouwde kom
XY coordinaat 153408 / 375587
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel
Oorspronkelijk bouwjaar 1890
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“Objecten databank Rijksdienst voor het cultureel erfgoed”]
Waardering De boerderij is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociaaleconomische ontwikkeling van de landbouw in het zandgebied en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de boerderij in de negentiende en twintigste eeuw. Architectuurhistorisch is het pand van belang vanwege de bouwgeschiedenis, de sobere ornamentiek en bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur. De boerderij is belangrijk vanwege de gaafheid van het in-en exterieur en is als zodanig zeldzaam.