Verslag jaarvergadering 2020

Ditmaal vanwege Covid-19 een bericht van onze voorzitter:

Beste leden van onze heemkundekring.

Zoals de berichten er nu uitzien zullen de door de corona pandemie vereiste maatregelen nog lang in dit jaar doorgaan en kunnen we dus geen jaarvergadering houden in februari a.s. We hebben nog overwogen een experiment aan te gaan door met de leden een videocall op te zetten maar dat is voor ons digi ”analfabeten” toch een brug te ver. Toch willen we aandacht geven aan de jaarvergadering door u kennis te geven van de jaarverslagen van de secretaris, de penningmeester, het jaarplan en mijn kijk op 2021. De hoop blijft gevestigd op het 2de halfjaar met een aanvang van de lezingen in september en wellicht een korte jaarvergadering verlengd met een gezellig samenzijn. Uiteraard kunt u al commentaar geven op de jaarverslagen; u hoeft echt niet te wachten tot september.

Zodra het museum weer voor publiek open mag starten we ook de openingen van de museumkamer op maandagmiddag en wel van 13.30 tot 16.30 uur. U bent van harte welkom. Hebt u foto’s uit het verleden en denkt u dat de kring die wel kan gebruiken voor haar archief, schroom dan niet en kom naar de heemkamer. Samen kijken we er naar en noteren de gegevens van de afbeeldingen. U bent de foto’s niet kwijt als u dat niet wilt. We scannen de foto’s dan meteen. We zijn er van overtuigd dat er nog veel materiaal ligt van het leven van U en ik maar dan langer geleden.

In 2022 bestaat de kring 75 jaar en willen we deel II van het boek “Duizel, Eersel, Steensel” (1976) uitbrengen. Hebt u een verhaal of kunt u ons wijzen op iets waar een mooi verhaal van te maken is en uiteraard verband heeft met Duizel, Eersel of Steensel, breng het in via ons mailadres  info@hskdeachtzaligheden.nl en wij nemen spoedig contact met u op.

Zoals in het werkplan 2021 staat opgetekend zijn we nog steeds op zoek naar collega’s voor de werkgroepen, de redactie Rosdoek en het bestuur. Kent u iemand of wilt u nu eindelijk ook eens wat te zeggen hebben in de kring. Een bestuurspositie is de ideale basis daarvoor.

Het museumbestuur is in overleg met het college van B&W over de status van het museum, het vervolgtraject van de museale invulling en exploitatie en daarbij horen ook onze verlangens inzake archiefruimte want de heemkamer puilt uit, extern hebben we nog een flinke opslag en de presentatie in de heemkamer kan ook beter. We blijven aarzelen over de uitkomst maar hoop mogen we altijd houden, zullen we maar zeggen.

Hebt u vragen over uw familie of andere onderwerpen waarvan u denkt dat de kring wel eens de hulp zou kunnen zijn. Leg het aan ons voor via de mail Info@hskdeachtzaligheden.nl. Velen gingen u al voor en in 90% van de gevallen hebben wij kunnen helpen.

Hebt u nog geen exemplaar van het boek “Het Lot van de Gebrs.Hoeks”. De 4de druk is inmiddels verschenen en u kunt dus weer terecht.

Ik wil hierbij afsluiten met de wens dat in 2021 omgangvormen van vóór corona weer gaan gelden, we weer kunnen genieten van theater, museum, een terrasbezoek en ook en zeker niet minder belangrijk elkaar ontmoeten thuis of waar dan ook; b.v. op een lezingavond.

Het gaat u allen goed.

Frans Teunis
Voorzitter