Werkplan 2014

  1. Het bestuur streeft er naar de financiële positie te versterken. Ook dit jaar staan weer ledenwerving, sponsorinkomsten en andere tijdelijke fondsen te zoeken.
  2. Uitbreiding van het bestuur blijft nodig en daarbij denken wij aan een kandidaat die de lezingencommissie vorm kan geven alsook leiding kan geven aan de kadastrale kaart 1832 groep. Tevens zoeken wij een 2de secretaris die zijn aandacht primair richt op de verslaglegging van vergaderingen en de 1e secretaris kan ondersteunen. Voorts zoeken wij iemand die bereid is verscheidene jaren mee te lopen om zodoende tzt de voorzitter te kunnen opvolgen.
  3. De digitalisering van de heemkamer bibliotheek vraagt nog steeds aanvulling van vrijwilligers en bij de huidige twee personen zijn er nog meer welkom,
  4. De redactie van de Rosdoek behoeft aan aanvulling. Voor correcties van de stukken is niet zo zeer aanvulling nodig alswel verhalenvertellers en verzamelaars van stukken die handelen over onze heemkundige geschiedenis in Eersel.
  5. Andere werkgroepen verwelkomen graag nog leden zoals de archeologische werkgroep.
  6. De website is in goede handen bij de secretaris Evert Lavrijsen. Voor de aanvulling met foto’s zijn er nog altijd helpers welkom bij Harrie Beckers.