Werkplan 2019

De financiële positie van de kring is in het afgelopen jaar enigszins naar behoren verlopen met een overschot op de lopende exploitatierekening. Daar moeten we ook weer niet al te euforisch over zijn want we hebben door omstandigheden 2 lezingen moeten missen en dat scheelt al gauw 200 euro. Door ledenwerving en het zoeken naar sponsoren voor o.a. de Rosdoek kunnen we de exploitatie gunstiger maken en wellicht meer zaken ondernemen die een kostenplaatje kennen. En dat zouden we heel graag willen.

Het huidige bestuur blijft aanwezig maar uitbreiding van het bestuur is nodig omdat de taken binnen het huidig bestuur om versterking vraagt in mankracht. Hulp van binnenuit  maar ook van buiten is bijzonder welkom.

Suggesties en daadwerkelijk bijdragen worden van de leden gevraagd.

  1. Voor uitbreiding van het bestuur denken wij daarbij aan een voorzitter voor de lezingencommissie die de functie kan combineren met aanvullende taken op het terrein van de werkgroepen.
  2. De secretaris behoeft een rechterhand als 2de secretaris. Zijn taak ligt dan vooral in de verslaglegging van bestuurs- en jaarvergaderingen. Daarnaast in voorkomende gevallen vertegenwoordiging van de secretaris.
  3. De voorzitter is nu al meer dan een 15-tal jaren functionerend en met tijdelijke waarnemingen van functies bij werkgroepen. Een opvolger is welkom en kan dan enige jaren meedraaien alvorens definitief in functie te treden.
  4. Digitalisering van de  bibliotheek gaat voortvarend, maar bij een bezetting van 2 personen is aanvulling gewenst, want de bibliotheek is best groot.
  5. De redactie van de Rosdoek vraagt dringend om uitbreiding. Voor correcties  van de stukken is niet direct aanvulling nodig maar wel van onderzoekers en schrijvers.
  6. De werk-en studiegroepen kunnen nog altijd aanvullingen gebruiken en dus blijft aandacht gewenst.
  7. De website draait prima en kent al veel volgers maar de vulling met fotomateriaal, momenteel door Harrie Beckers en Ad Jacobs, kan echt nog wel wat handjes gebruiken.