Werkplan 2021

De financiële positie van de kring is in 2020 met een duidelijke toename van het eigen vermogen en het boekenfonds op een veilig niveau gekomen. Daar heeft vooral de uitgifte van het boek “het lot van de gebrs. Hoeks” aan bij gedragen. Wij moeten de schrijver en alle medewerkers dankbaar zijn voor hun bijdrage aan dit succes. Door ledenwerving en het zoeken naar sponsoren voor o.a. de Rosdoek kunnen we de exploitatie nog gunstiger maken en wellicht meer zaken ondernemen die een kostenplaatje kennen. En dat zouden we heel graag willen.

Het huidige bestuur blijft aanwezig maar uitbreiding van het bestuur is nodig omdat de taken binnen het huidig bestuur om versterking vraagt in mankracht. Hulp van binnenuit  maar ook van buiten is bijzonder welkom.

Suggesties en daadwerkelijk bijdragen worden van de leden gevraagd.

  1. Voor uitbreiding van het bestuur denken wij daarbij aan een voorzitter voor de lezingencommissie die de functie kan combineren met aanvullende taken op het terrein van de werkgroepen.
  2. De secretaris heeft als taak vooral de verslaglegging van bestuurs- en jaarvergaderingen. Daarnaast het onderhouden van het mailverkeer en PR. De penningmeester blijft verantwoordelijk voor het beheer van de penningen en het onderhoud van de website.
  3. De voorzitter is nu al meer dan een 18-tal jaren functionerend en tevens met tijdelijke waarnemingen van functies bij werkgroepen. In 2021 aftredend en niet herkiesbaar, Een opvolger is welkom.
  4. Digitalisering van de  bibliotheek ging voortvarend en met een bezetting van 2 personen is inmiddels 75 % gedigitaliseerd. De laatste 25%; daarvoor zoeken we kandidaten mogelijk via maatschappelijke stages van studenten van het Rythovius College.
  5. Ons bidprentjes bestand is momenteel met een bestand van zo’n 50.000 stuks best groot en zo’n 70 % is momenteel gedigitaliseerd. We hebben dringend behoefte aan medewerkers voor bepaalde tijd om het restant te digitaliseren. Voor beide digitaliseringen geldt dat de vruchten van deze arbeid permanent via de website in te zien zullen zijn
  6. De bezetting van de redactie van de Rosdoek is momenteel op peil maar uitbreiding blijft gewenst. Met name schrijvers en onderzoekers blijven welkom.
  7. De werk-en studiegroepen kunnen nog altijd aanvullingen gebruiken en dus blijft aandacht gewenst.
  8. De website draait prima en kent al veel volgers maar de vulling met fotomateriaal, momenteel door Harrie Beckers en Ad Jacobs, kan echt nog wel wat handjes gebruiken.
  9. 2022 is het jaar waarin de kring 75 jaar bestaat. In 1976 werd het boek “Duizel Eersel, Steensel” deel I uitgebracht. In 2022 zijn we zo’n 45 jaar verder dus zou het mooi zijn als dan eindelijk deel II wordt uitgebracht. Een aantal schrijvers worden uitgenodigd materiaal te leveren voor dit deel II. In 1976 werd binnen een halfjaar dit deel uit de grond gestampt dus denken we momenteel op tijd te zijn met de plannen.
  10. De aanloop naar het jubeljaar is een mooie aangelegenheid voor de leden om meer lidmaatschappen te realiseren onder het motto;” ik ben lid en ik breng een lid mee”.

Ft dec.2020

Voorzitter HSK de Acht Zaligheden