Werkplan 2023

De financiële positie van de kring is door de coronapandemie op peil gebleven omdat we minder uitgaven hadden. We kunnen zelfs van een stijgend vermogen spreken. De cijfers in de jaarvergadering van september 2022 spreken dan ook voor zich. Het na effect van de verkopen boek Gebrs. Hoeks heeft daaraan bijgedragen. Het moeizaam zoeken naar sponsoren ter verlichting van de exploitatie van de Rosdoek hebben we mede door corona na indringend overleg binnen het bestuur gestaakt en zijn er aflopend nog enkele advertenties in de Rosdoek.

Spraken we in 2019 over het huidige bestuur blijft aanwezig maar uitbreiding van het bestuur is nodig omdat de taken binnen het huidig bestuur om versterking vragen in mankracht. Thans moeten we constateren dat in plaats van uitbreiding gestreefd zal moeten worden naar vervanging van de penningmeester die zich niet meer kandidaat stelt en de voorzitter zet na dit jubileumjaar definitief een streep door het dan 21-jarig voorzitterschap.

Wil de nieuwe vooral bijstaan en invoeren in de taken die hem wachten.

 1. Voor uitbreiding van het bestuur denken wij daarbij aan een voorzitter voor de lezingencommissie die de functie kan combineren met aanvullende taken op het terrein van de werkgroepen.
 2. De secretaris heeft als taak vooral de verslaglegging van bestuurs- en jaarvergaderingen. Daarnaast het onderhouden van het mailverkeer en houdt de website actueel met berichten.
 3. De penningmeester blijft verantwoordelijk voor het beheer van de penningen. Voor het onderhoud van de website is het de wens van het bestuur iemand te vinden buiten het bestuur. Dat zou dan een jonger iemand kunnen zijn want de website kan ook vanuit huis worden behandeld.
 4. De digitalisering van de bibliotheek ging voortvarend en met een bezetting van 2 personen is inmiddels 75 % gedigitaliseerd. De laatste 25%; daarvoor zoeken we kandidaten mogelijk via maatschappelijke stages van studenten. 
 5. Ons bidprentjes bestand is momenteel met een bestand van zo’n 50.000 stuks best groot en zo’n 90 % is momenteel gedigitaliseerd. We hebben dringend behoefte aan medewerkers voor bepaalde tijd om het restant te digitaliseren. Voor beide digitaliseringen geldt dat de vruchten van deze arbeid permanent via de website in te zien zullen zijn.
 6. De bezetting van de redactie van de Rosdoek is momenteel op peil maaruitbreiding blijft gewenst. Met name schrijvers en onderzoekers blijven welkom. 
 7. De werk-en studiegroepen kunnen nog altijd aanvullingen gebruiken en dus blijft aandacht gewenst.
 8. De website draait prima en kent al veel volgers maar de vulling met fotomateriaal, momenteel door Harrie Beckers en Ad Jacobs, kan echt nog wel wat handjes gebruiken.
 9. De werkgroep kaart 1832 zet zich in om steeds meer te digitaliseren en kan meer handjes gebruiken. Deze digitalisering kan veel van huis uit worden gedaan. Men zit dus niet aan vaste tijden gebonden om hulp te verlenen. Wie helpt.
 10. 2022 is het jaar waarin de kring 75 jaar bestaat. In 1976 werd het boek “Duizel Eersel, Steensel” deel I uitgebracht. In 2022 zijn we zo’n 45 jaar verder en kan eindelijk deel II wordt uitgebracht. “Gebundeld Verleden”. Een aantal schrijvers werden uitgenodigd materiaal te leveren voor dit deel II. Het enthousiasme om een bijdrage te leveren willen we graag voor het verenigingsjaar 2023 ook zien door het meer aanleveren van artikelen aan onze reactie van de Rosdoek.
 11. De plannen voor de uitbreiding en aanpassing van het museum aan de huidige eisen van presentatie zal een grote impact hebben op ook ons reilen en zeilen binnen het museum. Kunnen we de lezingen handhaven of moeten we weer een pauze inlassen. Als het aan het bestuur ligt willen we dat zoveel mogelijk voorkomen. We houden u op de hoogte maar bedenk wel dat openingstijden van onze heemkamer en dergelijke ook om modernisering zullen gaan vragen.

 

Frans Teunis – September 2022

Voorzitter HSK de Acht Zaligheden