Lezing: “Het Zwanenbroedergezelschap in Den Bosch” door Jan van Oudheusden

Wanneer

14/03/2023    
20:00 - 22:00

Waar

Kempenmuseum De Acht Zaligheden
Kapelweg 2, Eersel, Noord-Brabant, 5521 JJ, De Kempen

“Het Zwanenbroedergezelschap in den Bosch” door Jan van Oudheusden
In 1318 sticht een groepje geestelijken in de Bossche Sint Jan een religieuze broederschap. Samen vereren zij met gezang en gebed de Moedermaagd Maria. Hun initiatief groeit uit tot een religieus, maatschappelijk en cultureel instituut van de eerste orde dat in het laatmiddeleeuwse

’s-Hertogenbosch een toonaangevende rol vervult. Maar ook buiten de stad heeft de broederschap een bijzondere reputatie. Vele tienduizenden, uit alle delen van de Nederlanden en ook ver daarbuiten, sluiten zich aan.

Tijdens de Tachtigjarige oorlog wordt de broederschap omgevormd tot een sociëteit van notabelen, van wie de helft katholiek en de andere helft gereformeerd. Ruim drie eeuwen hebben de broeders in vriendschap hun geloof beleden. De Illustere Lieve Vrouw Broederschap, ook wel bekend als de Zwanenbroeders vierde in 2018 hun 700-jarige bestaan. Daarmee is het een van de oudste nog bestaande verenigingen in Nederland. Zij telt vorstelijke personen onder haar leden, onder wie prinses Beatrix en koning Willem Alexander.

In de lezing wordt uiteengezet toe het dubbele begrip “Geloven in vriendschap” in de loop van zeven eeuwen vorm en inhoud heeft  gekregen. Daarbij is vooral veel aandacht voor de rijke culturele bloei van de broederschap in de late Middeleeuwen.

Jan van Oudheusden was vele jaren provinciaal historicus van Noord Brabant en vanaf 2008 als onderzoeks medewerker verbonden aan de leerstoel Cultuur in Brabant van de Universiteit van Tilburg. Hij publiceerde diverse zeer gewaardeerde boeken en artikelen over de geschiedenis en het erfgoed van ’s-Hertogenbosch en van Noord Brabant. Denk maar de 1oo mooiste kerken van Brabant. Bij zijn pensionering in 2014 werd hem door het provinciebestuur van Noord Brabant de provinciale onderscheiding “de Hertog” toegekend.

Niet-leden zijn van harte welkom. Zij betalen 5 euro pp, maar krijgen daarvoor ook koffie en thee in de pauze. Inlichtingen bij Frans Teunis tel 0497-515188