Geschiedenis van Duizel

De oude toren van Duizel

Duizel werd in 1337 als Dusele vermeld. Later heette het Duisel. Al in de 16de eeuw was het dorp een drukbezocht bedevaartsoord. Rond de 24ste juni worden er tot op de dag van vandaag in Duizel tal van feestelijkheden georganiseerd. De huizen worden versierd met de St.Janstros waarin het St. Janskruid is verwerkt. De trossen vormen een afweermiddel tegen onweer. Fanfare en gilde trekken op die dag door het dorp.

De huidige kerk heet St Johannes geboorte. Ik neem aan dat deze naam overgenomen is van de oude kerk. Sinds de afbraak van een in 1822 herbouwde kerk (1927), staat de toren alleen. Het is een bakstenen gebouw uit de tweede helft van de 15de eeuw. Ook de waterlijsten zijn in baksteen uitgevoerd, de neuzen in de blinde nissen zijn daarentegen van natuursteen. In 1967 is de toren gerestaureerd.

Kerkelijk

Het patronaatsrecht van de parochie behoorde vanouds toe aan het Bartolomeüskapittel te Luik. Vanaf het einde van de 17e eeuw kwam het toe aan de Abdij van Tongerlo. Van 1648 tot 1827 werd de parochie bediend door de Abdij van Postel.

De kerk werd in 1648 protestants, maar enige tijd nadien betrokken de katholieken een schuurkerk aan de Groenstraat. In 1798 kregen ze hun kerk weer terug.

Adel

In Duizel heeft aan de Groenstraat een kasteel gestaan dat omstreeks 1460 bewoond werd door Hendrik van Eyck. Omstreeks 1900 bestond van dit kasteel nog een witgepleisterd oud huis, maar de grachten werden door de toenmalige bewoner, Jacobus van Dooren, gedempt. Het oude huis is verdwenen.

In 1863 werd in Duizel een neoclassicistisch jachthuis gebouwd, dat tegenwoordig niet meer bestaat. Het werd bewoond door een zekere Victor A.M. van de Schriek, die zich gaarne “baron” liet noemen. Deze excentrieke persoon leidde een verkwistend bestaan en moest daarom in 1866 zijn bezit verkopen. In 1873 werd het aangekocht door een echte baron, namelijk Emile de Cartier de Marchienne, die het ernaast gelegen Duizels Hof al in 1863 had aangekocht en in 1882 overleed. De Cartierheide herinnert nog aan de naam en dit natuurgebied behoorde toen tot zijn jachtterrein. Zoon Emile  schonk het terrein in 1932 aan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Zoon Emile was tot omstreeks 1938 ook eigenaar van het jachthuis, maar verkocht dit toen aan een zekere heer Wolters. Niet lang na 1948 werd het huis gesloopt om plaats te maken voor de huidige villa “Duizelhof”.

Economie

In 1897 werd er vanuit Eersel een stoomtrambaan aangelegd, welke in Duizel een halte had bij de sigarenfabrieken.