Dorpsplein Duizel krijgt officiële naam

Op deze dag wil het comité Kiosk Duizel herdenken dat de kiosk nu zijn tienjarig bestaan kent. De kiosk werd toentertijd  geschonken door de Agio sigarenfabrieken vanwege hun 100-jarig bestaan.

Bij de voorbereiding van dit feest bemerkt het comité dat het plein vóór cultureel centrum “De Smis” geen naam heeft. De benaming van “De Smis” kwam indertijd tot stand door het uitschrijven van een wedstrijd voor het bedenken van een naam voor het centrum. Er gaan dan ook stemmen  op het plein dezelfde naam te geven, maar dat lijkt wel wat gemakkelijk te worden. Men dient de naam van “De Smis” in bij de gemeente, maar zoals gebruikelijk legt de gemeente de vraag neer bij onze kring.

Wij denken onmiddellijk aan de teuten die ook in Duizel een rol vervuld hebben en stuiten in de 17de eeuw op de naam Smits, een haarteut die in 1693 al beroemd was aan de hoven van Denemarken en Zweden. Hij handelde in mensenhaar en in die tijd waren langharige pruiken in zwang. Later vervangen door de korte staartpruik die we nog al eens tegen komen in films over piraterij. Overigens dragen de rechters in Engeland nog steeds pruiken in die tijd ontstaan. We kennen in Duizel het Smitseind waarvan de naam geen oorsprong heeft, maar weten uit de kadasterkaarten van 1832  dat die straatnaam al aanwezig was en dat er een dorpsuitbreiding had plaatsgevonden in het stuk tussen Smitseind, Smitseindscheweg en Wolverstraat. Gezien de beroemdheid van Romulus Smits in 1693 denken we dat de straatnamen wel eens daarop gebaseerd zouden kunnen zijn en vinden dit voldoende aannemelijk om de gemeente op die gronden het voorstel te doen het plein de naam Smitsplein te geven. De gemeente gaat hierin mee en het comité is blij met het voorstel en de gegeven achtergrond. Een foto aan de straatnaampaal laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

De feestelijke onthulling van de straatnaam door de oudste inwoner van Duizel omlijst door een concert door het seniorenorkest van de Kempen en een feestelijke toespraak door Harrie Grielen over herkomst en beschrijving van de teuten vindt dan ook op deze 11de september plaats. Er was een mooie belangstelling vanuit de dorpsbewoners; enfin…………geniet van onderstaande foto’s en filmbeelden.

Frans Teunis

Duizel, vrijdag 11 september 2015