Achterbroek, opstandig dorp

Titel Achterbroek, opstandig dorp
Omslag Cover of Achterbroek, opstandig dorp book
Content

Uit de Verantwoording:

Moest dit boek een roman willen zijn, dan is het mislukt. Een monografie of dorpsgeschiedenis is het evenmin want ze bestrijkt amper twintig jaar. Lijkt het niet best op een demografische studie , het schetsen van een volksgemeenschap, het volksleven beschrijven, , het dorp Achterbroek zoals het waait en draait in de jaren 1867 tot 1885? Naar de i n h o u d wil het dus in de eerste plaats volkskunde zijn, met eigen folkloristische kenmerken, zowel voor klederdracht, woonst en huishouding als voor taal, zeden en geloof. Er is ook een h i s t o r i s c h e  i n h o u d, een historische basis, waarop de demografie en het verhaal gebouwd werden. We menen zelfs zeer originele dokumenten aangaande kadaster, grondontginning, wegen, immigratie, kapel en kerk, gemeentelijke administratie en schoolstrijd van 1879 gevonden te hebben.

Inhoud:

 • Inleiding
 • Verantwoording.
 • 1. Meester De Schutter ontdekt Achterbroek 3/1/1867
 • 2. Achterbroek in 1867. Naar de oude Kadasterplans uit 1834.
 • 3. Achterbroek in 1867. wegen naar de vier Winden.
 • 4. Meester De Schutter in ’t Witgoor, op de hoeve van Jaan Van Looveren.
 • 5. In de kapel van Achterbroek. 4/1/1867.
 • 6. Politiek te Achterbroek, Strijd om School en Kerk. 5/1/1867.
 • 7. Een Bruid en een Scool voor De Schutter. 1/10/1867.
 • 8. De Schutter doet mee: Een Kerk voor de Separatisten. 1867 – 1872.
 • 9. Een <<Witte Pastoor>>. 1871 – 1881.
 • 10. Parochie van Deugden en Zonden. 1871 – 1881.
 • 11. Dorp van Armoede en Onwetendheid, 1871 – 1881.
 • 12. Nederlaag voor de Separatisten. Hun burgemeester een <<Baas Gansendonck>>. 1871 – 1879.
 • 13. Geuzen en Jappen. 1879 – 1885.
 • 14. Het Dorp leeft. 1885.
 • Bewijsplaatsen en Verklaringen.
Auteur A. Tireliren
Uitgever "De Spycker" Essen (B)
Jaar 1963
Aantal pagina's 334
Rubriek Cultuurgeschiedenis, Heemkunde algemeen, en Volkskunde
Periode 19de Eeuw (Industrialisatie) - 1800 tot 1900
Regio De Kempen (B)
Plaatsnaam Achterbroek (B)
Locatie 01-4