Driestromenland in het historisch bedrijf: lokaal – regionaal – interregionaal

Titel Driestromenland in het historisch bedrijf: lokaal – regionaal – interregionaal
Omslag Cover of Driestromenland in het historisch bedrijf: lokaal – regionaal – interregionaal book
Content

SISO 900.4;  UDC 930.1

Uit Woord vooraf:

Sedert enige tijd organiseert het bestuur Van de Stichting Zuidelijk historisch Contact om de twee jaren een wetenschappelijk symposium op historisch terrein. Dit mede op nadrukkelijk verzoek van enkele instanties in de provincie Noord-Brabant. Voor 1986 is als thema van reflectie gekozen: het zoeken naar een nieuwe benadering van het historisch onderzoek. Nadat vanaf 1 september 1986 de Katholieke Hogeschool te Tilburg de nieuwe wettelijke benaming had gekregen van Katholieke Universiteit Brabant, was er meer dan voldoende reden om vanuit het universitair bedrijf  na te denken, , hoe een interactieproces op gang gebracht kan worden met degenen die zich in de provincie met de historie bezighouden. Dit symposium wilde daartoe een eerste aanzet zijn, mede op basis van de formule van de publikaties, die tot nu toe in de serie ‘Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland’ verschenen zijn. Hierin is immers een vruchtbare symbiose te constateren tussen werk van professionals en zogenaamde amateurs die, mits goed begeleid, zeer professioneel werk blijken te kunnen leveren.

De opzet van het op 3 oktober 1986 te Tilburg georganiseerde symposium dat een voor Nederland ongekend hoog aantal van 600 deelnemers trok, was een intermediair begrippenapparaat ontwikkelen van waaruit archivarissen en geschiedbeoefenaren elkaar beter leren verstaan en daardoor beter tot samenwerking kunnen komen, hetgeen mogelijk gestalte kan krijgen in gezamenlijke onderzoeksprojecten.

Inhoudsopgave:

Woord vooraf

I Historisch besef ; over de bijdrage van de geschiedenis aan het hoger onderwijs (prof. dr. H.P.M. Adriaansens)

II Naar een nieuw interactiemodel bij historisch onderzoek vanuit de basis (prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt)

III Hoe de archiefbron naar de onderzoeker te vertalen? (drs. C.O.A, baron Schimmelpenninck van der Oije)

IV Onderzoek en bron betreffende de Middeleeuwen (prof dr. J.M. jkvr van Winter)

V Onderzoek en bron in de moderne tijd (prof. dr. J.C.G.M. Jansen)

VI Historie: vertrekpunt voor een overheidsbeleid in gemeente en regio? (dr. G.W.B/ Borrie)

VII Mentaliteit op schaal: micro, meso of macro? (prof. dr. W.Th.M Frijhoff)

VIII Waarom wel een Vlaamse en niet een Brabantse beweging? (dr. L. Vos)

Appendix (o.v.v. prof. dr. A.H. Bredero, prof. dr. W.Th.M. Frijhoff, prof. dr. K.F.E. Veraghtert, prof. dr. P.H. Winkelman)

Toespraak (J.M.M. van Berkom)

De mentaliteit van een historicus (prof. dr. H.P.M. Adriaansens)

Aanbieding Liber Amicorum (prof. dr. W.Th.M. Frijhoff)

Toespraak (M.E. Hiemstra)

Curriculum Vitae

Reeksnaam Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland (Deel LXX)
Auteur Red. Prof. dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt
Uitgever Stichting Zuidelijk Historisch Contact
Jaar 1986
ISBN 90-70641-20-8
Aantal pagina's 143
Rubriek Algemene geschiedenis en Cultuurgeschiedenis
Periode 20ste Eeuw 2de helft - 1950 tot 2000
Regio Brabant Algemeen, De Kempen (B), Limburg (NL), en Nederland Overig
Locatie 03-2