Gildeboek O.L. Vrouwegilde Eersel

Titel Gildeboek O.L. Vrouwegilde Eersel
Omslag Cover of Gildeboek O.L. Vrouwegilde Eersel book
Content

Transcripte en bewerking door Th. van der Aalst

Inleiding:

U ontvangst met dit boekwerk een enigszins moderne weergave van de inhoud van het Gildeboek der Onze Lieve Vrouw-Gilde te Eersel, waarvan het begin geschreven is in 1751.
Over het ontstaan van deze Gilde tasten we in het duister.
Op bladzijde 1 van het Gildeboek verklaart de schrijver van 1751, dat de te onderhouden voorschriften, zoals hij die zal vastleggen, eerder waren vastgesteld in oudere documenten; hij geeft hiervan geen specificatie.
De eerste bestaanstekenen dateren uit de vijftiende eeuw. In “Vrijheid aan de Run”, een boekwerkje over diverse onderwerpen uit de geschiedenis van Eersel, schreef ik in 1948: “reeds in 1462 vermeldt het kerkarchief van Eersel, dat het O.L. Vrouwe-altaar door de O.L.Vrouwe-gilde werd verzorgd”. Dit gegeven ontleende ik aan de mondelinge mededeling van mijn vader. Ik heb de authentieke bron hiervan niet opgespoord.
De inhoud van dit Gildeboek geeft aan, dat in de tijd van 1751 en later de activiteiten van deze Gilde zich beperkten tot het gezellig samenzijn en het begraven van de gildebroeders en gildezusters. Men kende bijvoorbeeld geen koning, zoals de echtere schuttersgilden. Eerst in de jaren na 1950 is men overgegaan op een gelijkvormigheid met de echte schuttersgilden.

Inhoud:

  • Inleiding
  • Gilde Boek & ordenantiens Der gilde Van onse lieve  vrauwe binnen De Vrijhijt van Eersel
  • Alfabetisch Register van Persoonsnamen, voorkomende in dit Gildeboek, Periode ±1750 – ±1850
  • Alfabetisch Register van Persoonsnamen, voorkomende in dit Gildeboek, Periode ±1850 – 1952
Auteur Th. van der Aalst
Uitgever Studie- en Archiefkommissie Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland
Jaar 1983
Aantal pagina's 80
Rubriek Cultuurgeschiedenis, Genealogie, Kerkgeschiedenis, en Sociale groepen en groeperingen
Periode 18de Eeuw (Verlichting) - 1700 tot 1800, 19de Eeuw (Industrialisatie) - 1800 tot 1900, 20ste Eeuw 1ste helft -1900 tot 1950, en 20ste Eeuw 2de helft - 1950 tot 2000
Regio De Kempen (NL) en Zuid-Oost Brabant
Plaatsnaam Eersel
Locatie 03-5