Liederen en dansen uit de Kempen: Een optekening

Titel Liederen en dansen uit de Kempen: Een optekening
Omslag Cover of Liederen en dansen uit de Kempen: Een optekening book
Content

Uit Woord vooraf en Inleiding en verantwoording:

Laat ik beginnen te zeggen, dat dit boek niet pretendeert een volledig overzicht te geven van de Kempische liederen en dansen. Het is een bloemlezing uit de optekening die ik deed van 1968 tot 1978, met het zwaartepunt op de laatste 7 jaren.
Alles wat u aan lied- en melodiemateriaal in dit boek vindt, berust op mondelinge of schriftelijke mededelingen van de Kempische mensen. De optekening is vrij intensief gebeurd; honderden bezoeken werden afgelegd om de liederen op te nemen en gegevens te verzamelen over de functies van lied en dans in het leven van de zegslieden en het leven van hun ouders en grootouders.

Waar liederen zijn is geen valsheid, geen haat, geen egoïsme of uitbuiting. Al bijna 200 jaar oud is de in de volksmond overgeleverde uitspraak van Seume (1763-1810):
Wo man singt, da lasz dich ruhig nieder;
Böse Menschen haben keine Lieder.
In totaal werden ruim 2300 liederen en dansen met hun varianten in de Kempen vastgelegd.

Inhoud:

 • Een woord vooraf
 • Inleiding en verantwoording – methode –  gebied –  de mensen en hun liederen – welke liederen werden opgetekend – tekst – dialect – melodie en ritme – de overlevering – literatuur (liederen) – De marktzangers en hun liederen – literatuur (marktzangerij) – De muziekinstrumenten (algemeen) – de hommel – de harmonica – literatuur (muziekinstrumenten)
 • Van liefde en vrijage
 • Godsdienstige en vrome liederen
 • Klucht- en spotliederen
 • Wilde vespers
 • Het moordlied
 • Van dansen en speulmannen
 • Feestliederen
 • Van oorlog en ellende
 • Bont restant
 • Registers – Lijst van zegslieden – Alfabetisch register van liederen en dansen.
Reeksnaam Kultuurhistorische verkenningen in de Kempen (deel VI)
Auteur Harrie Franken
Uitgever Stichting Brabants Heem
Jaar 1978
ISBN 90 70197 03 0
Aantal pagina's 607
Rubriek Cultuurgeschiedenis, Heemkunde algemeen, Kunst, en Taal en letterkunde
Regio De Kempen (B), De Kempen (NL), en Zuid-Oost Brabant
Collectie Arjen Kakebeeke en Theo v.d. Ven
Locatie 07-3