‘Om waarlijk mensch te zijn’: over de lusten en lasten van de canon

Titel ‘Om waarlijk mensch te zijn’: over de lusten en lasten van de canon
Omslag Cover of ‘Om waarlijk mensch te zijn’: over de lusten en lasten van de canon book
Content

Inleiding:

Traditiegetrouw wordt bij de uitreiking van zowel de penning als de prijs een redevoering gehouden, waarin wordt stilgestaan bij de maatschappelijke betekenis van het museale, of in bredere zin het historisch erfgoed van Noord-Brabant. Met het oog op de actuele discussie over de wenselijkheid van een nationale geschiedeniscanon, hebben de stichtingen er voor gekozen in de lezing van 2006 het thema van een cultuurhistorische canon centraal te stellen en zodoende de discussie daarover ook op Noord-Brabant te betrekken. Prof. dr. Piet de Rooy werd bereid gevonden deze lezing te verzorgen.

Met het uitgeven van de tekst van de lezing die Prof. de Rooy hield bij gelegenheid van de uitreiking van de museumpenning en de historische prijs hopen de Brabantse Museumstichtring en de stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening een debat op gang te brengen over de samenstelling van een Brabantse canon, een fundament van kennis over het eigen verleden en de eigen cultuur, dat alle Brabanders zouden kunnen delen. Zij voelen zich hierin gesteund door de nationale canon-commissie, die in haar eindrapport een lans breekt voor lokale en regionale pendanten van de canon.

Inhoud:

  • Brabanden?
  • Noord-Brabant als resultaat van toeval.
  • De canondiscussie.
  • De rol van de elite.
  • Het huis der geschiedenis.
Auteur Piet de Rooy
Uitgever Brabantse Museumstichting / Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening
Jaar 2006
Aantal pagina's 24
Rubriek Cultuurgeschiedenis en Heemkunde algemeen
Regio Brabant Algemeen
Locatie 06-3