‘WIE HET OUDE NIET EERT …’: Monumentenbeleid van Nijmegen

Titel ‘WIE HET OUDE NIET EERT …’: Monumentenbeleid van Nijmegen
Omslag Cover of ‘WIE HET OUDE NIET EERT …’: Monumentenbeleid van Nijmegen book
Content

Uit de Inleiding:

Monumentenzorg is in Nijmegen zeker géén begrip van de laatste decennia. Reeds vele jaren heeft het de warme belangstelling van haar inwoners.

Zo werd in 1954 de historische vereniging Numaga opgericht en sinds 1923 kent Nijmegen een eigen vorm van ‘monumentencommissie’, toen nog onder de naam Schoonheidscommissie  en sinds 1939 onder de naam Monumentencommissie, waarmee de monumentenzorg zich een plaats verwierf als aandachtsgebied voor gemeentelijk beleid.

De echte uitbouw van de monumentenzorg als gemeentelijk beleidsveld valt echter samen met de decentralisatie van de taken van het Rijk ten aanzien van de monumentenzorg en de eigen beleidsruimte die ontstond bij de gemeentelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de besteding van de gelden uit het Stadsvernieuwingsfonds.

In 1984 werd de gemeentelijke Monumentenverordening vastgesteld, die in 1989 herzien werd met het oog op de uitvoering van het gedecentraliseerde beleid. Tevens werd in 1985 de Verordening op de Monumentencommissie vastgesteld.

Deze nota is een poging om een systematisch geordend overzicht te geven over het tot nu toe gevoerde beleid. Eveneens tracht het een kader te scheppen voor verdere ontwikkeling en een aantal lijnen uit te zetten naar de toekomst.

Het is verheugend te constateren dat als gevolg van een meer op kwaliteit gerichte maatschappelijke vraag, monumentenzorg (tezamen met bijvoorbeeld het architectuurbeleid en het beleid ten aanzien van kunst in openbare ruimten) ook erkenning vindt als belangrijke economische factor, onder andere in verband met toerisme en de identiteit van de stad.

Een periode  van nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen voor de monumentenzorg breekt aan. Daarom is het juist nu van belang om te komen tot een samenhangende visie op monumentenzorg in Nijmegen.

Inhoud:

Inleiding

1 Gemeentelijk monumentenbeleid tot nu toe

2 Monumentenzorg na 1 januari 1989

3 Uitvoering van het gemeentelijk monumentenbeleid

4 Financiële consequenties van het monumentenbeleid

5 Toekomstige ontwikkelingen en aanbevelingen

Auteur Redactie: Marc Theeuwes (afdeling Bouwkunde, sectie Monumenten)
Uitgever Dienst Volkshuisvesting Afdeling Bouwkunde
Jaar 1991
Aantal pagina's 40
Rubriek Gebouwen en architectuur
Regio Nederland Overig
Plaatsnaam Nijmegen
Locatie 06-3