Bussereind, 5524 AM  Steensel

Bescherming Terrein van hoge archeologische waarde
Monumentnummer 14768
Monument naam Gendersteyn
Categorie Archeologisch waardevol terrein
Complex Begraving
Complextype Schietberg
Datering ca. 1919

Beschrijving

Oorspronkelijk herkend als ringwal grafheuvel uit de vroege/midden-bronstijd die bij nader onderzoek een schietberg van de Steenselse burgerwacht van net na de Eerste Wereldoorlog bleek te zijn.[1]


Gegevens uit oorspronkelijke bronnen

De heuvel was in 1993 herkend als een ringwalheuvel uit de vroege/midden-bronstijd en die in 2001 als rijksmonument was aangewezen. Na een inspectie van de Monumentenwacht in 2017 bleek dat de heuvel intensief was doorgraven door konijnen. Een veldteam van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voerde een inspectie uit. De konijnenpijpen werden gedicht en er werd ook een booronderzoek uitgevoerd waaruit verrassende resultaten naar voren kwamen. De heuvel bleek veel jonger te zijn en deze conclusie leidde tot een meer uitgebreid bureauonderzoek met nadrukkelijke aandacht voor historische bronnen. Uit historische bronnen bleek dat de heuvel een schietberg is, een onderdeel van het oefenterrein voor de Burgerwacht van Steensel die in 1919 was opgericht. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft geadviseerd om de rijksbeschermde status als grafheuvel op te heffen, maar het blijft een memorabele plaats.[2]


Waardering

Terrein van zeer hoge archeologische waarde.[3]


Afbeeldingen

De grafheuvel / schietberg in 2004. Foto Winfried Thijssen.

De grafheuvel / schietberg in 2004. Foto Winfried Thijssen.

Na restauratie als grafheuvel in 2009. Fotograaf Bert van As, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / 551.290.

Na restauratie als grafheuvel in 2009. Fotograaf Bert van As, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / 551.290.

Recente luchtfoto van het (voormalige) rijksmonument aan het Bussereind (2018).

Recente luchtfoto van het (voormalige) rijksmonument aan het Bussereind (2018).[4]


Voetnoten

[1]    Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Eersel, Bijlage 2, Overzicht van waardevol cultureel erfgoed en aardkundige waarden in de gemeente Eersel, Versie 2021, par.1.2, p.17.

[2]    Theunissen, L.; Kort, J.W. de; “Archeologisch rijksmonument 525030, de heuvel van Gendersteijn bij Steensel (gemeente Eersel), Verslag van monitoronderzoek, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2021.

[3]    Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Eersel, Bijlage 2, Overzicht van waardevol cultureel erfgoed en aardkundige waarden in de gemeente Eersel, Versie 2021, par.1.2, p.17.

[4]    Theunissen, L.; Kort, J.W. de; “Archeologisch rijksmonument 525030, de heuvel van Gendersteijn bij Steensel (gemeente Eersel), Verslag van monitoronderzoek, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2021, p.33.