Dijk tegenover 41, 5521 JJ Eersel

Bescherming Gemeentelijk monument
Monumentnummer 4.26.7.001
Monument naam Mariakapelletje of studentenkapelletje
Categorie Kerkelijke gebouwen
Oorspronkelijke functie Kapel
Huidige functie Kapel
Inschrijving register 10 september 2002
Oorspronkelijk bouwjaar 1939-1940

Beschrijving

Historie en ligging:

KAPEL gewijd aan Maria, gebouwd in 1939-1940 naar ontwerp van architect J. Bedaux en uitgevoerd door het Brabants Studentengilde. Bouwstijl / -type: traditionalisme.

Het vrijstaande object bevindt zich op een driehoekig plantsoen (gras, beukenbomen, treurwilg) dat begrensd wordt door de straten Dijk, Kerkstraat en Kapelweg. De kapel is gesitueerd in de zichtassen van de Kapelweg, Hoolstraat en Dijk, en is met de ingang gericht naar laatstgenoemde straat.

In het najaar van 2011 botste er een auto tegen het kapelletje waardoor het helemaal ontzet was. Een jaar later in 2012 is het helemaal gerestaureerd met zoveel mogelijk gebruik van de oorsponkelijke materialen. Op zondag 28 oktober 2012 werd het door pastoor Ed van delden ingezegend.

 

Plattegrond en opbouw:

Kapel op rechthoekig grondplan. De wit geschilderde bakstenen gevels zijn in Vlaams verband gemetseld en voorzien van een zwart geschilderde plint. Het zadeldak met schildeind aan de achterzijde is belegd met rode oud-Hollandse pannen.

 

Voorgevel:

Deze gevel is tot boven het dak opgetrokken en voorzien van schouders, baksteenvlechting en een forse tuit. De rondboog-ingang wordt afgesloten door een modern ijzeren draaihek van twee vleugels.

 

Linker en rechter zijgevel:

Deze gevels hebben ter plaatse van het altaar elk een rondboogvenster.

 

Achtergevel:

Deze gevel is blind.

 

Interieur:

De kapel bezit een hardstenen vloer, vertinde en wit geschilderde muren, een gemetselde triomf-rondboog op geprofileerde kraagstenen, een rechthoekig gemetseld altaar waarop een houten Mariabeeld met het Christuskind op schoot (K. Bullens), een ziende sporenkap en twee hardstenen gedenkplaten met de opschriften: “ADRIANUS EN PETRUS HOEKS / † VUGHT 11 AUGUSTUS 1944” EN “van de 39 eerselse jongemannen die overzee / hun plicht deden, sneuvelde op 19 juli 1949 / † JACOBUS JOSEPHUS BLOX / 19 augustus 1926 / bidt voor hem”.

 

Foto Winfried Thijssen (2005)

 

Mariakapelletje tegenover Dijk 41
Foto Winfried Thijssen (2005)

Waardering

Het object heeft architectuurhistorische waarde

–       als goed en gaaf voorbeeld van een kleine kapel uit 1939-1940, uitgevoerd in een sobere traditionalistische bouwtrant naar ontwerp van architect J. Bedaux.

Het object heeft stedebouwkundige waarde

–       vanwege de markante situering op een driehoekig plantsoen in de zichtas van een aantal straten;

–       als onderdeel van de historisch gegroeide dorpskern, waarin het object als voormalige veldkapel een moment markeert in de ontwikkeling van het dorp Eersel en thans bovendien deze omgeving herkenbaarheid verleent.

Het object heeft cultuurhistorische waarde

–       vanwege zijn bestemming en verschijningsvorm welke verbonden zijn met het religieuze bewustzijn van de Eerselse gemeenschap;

als bijzondere uitdrukking van de landschappelijke ontwikkeling ter plaatse.