Dijk 38, 5521 AZ Eersel

Bescherming Gemeentelijk monument
Monumentnummer 4.31.1.025
Categorie Gebouwen, woonhuizen
Oorspronkelijke functie Woonhuis
Huidige functie Woonhuis
Inschrijving register 10 september 2002
Oorspronkelijk bouwjaar 1888

Beschrijving
Voordeur van Dijk 38 met dubbel gietijzeren deurrooster en gestucte omlijsting.

Aan de Dijk staat, op de T-kruising met de Gebr. Hoekstraat en de Kapelweg, in een rij met grotendeels naoorlogse, eenlaags bebouwing, een eenlaags woonhuis met rijke stucdecoraties, daterende uit 1888. Het pand verkeert, ook wat betreft het interieur, nog in nagenoeg oorspronkelijke staat. Omstreeks 1985 zijn de geprofileerde gootlijst en de schoor­stenen vervangen. Ook aan de centraal op het dak staande dakkapel zijn toen enkele modificaties doorgevoerd. Het eenlaags huis heeft een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een zadeldak, belegd met kruispannen en op de nok voorzien van terracotta crètes. Op de nok van het dak staan twee nieuwe schoorstenen. De doorstekende eindgevels zijn met zink bekleed. De dakkapel heeft vierlichts vensters. De gevels zijn opgetrokken in baksteen, voorzien van een bepleisterde plint. De westelijke gevel is bepleisterd, wit­geschilderd en voorzien van rechte smeedijzeren steekankers. De symmetrische voorgevel telt vijf vensterassen, heeft een eensteens uitspringende middenrisaliet en een rijke stucdecoratie, met onder meer geblokt gepleisterde hoekpilasters, dito middenrisaliet, en een gestuct fries met geprofileerd omlijste vakken. Horizontaal wordt de gevel geleed door onder meer een hardstenen dorpellijst. Op de begane grond zijn ter weerszijden van de paneelvoordeur met dubbel gietijzeren deurrooster en getoogd bovenlicht twee T-schuifvensters aangebracht. Zowel deur als vensters zijn voorzien van een gestucte, geprofileerde en geschilderde omlijsting met brede kuif. In de achtergevel aan de westelijke zijde een vernieuwd venster; op het dakschild aan deze (noordelijke) zijde staat een dakkapel. Voor het pand een vernieuwde hardstenen stoep met vier hardstenen stoeppalen. Het interieur heeft een centrale hal over de volle diepte van het pand met links ervan een kamer en-suite.[1]


Historie

Het huis wat in 1832 op de plaats van Dijk 36-38 stond behoorde toe aan Johannes Henricus Schellens (ged. 20-10-1793 te Eersel, overl. 2-1-1860 te Eersel), winkelier. Na zijn overlijden komt dat huis in handen van zijn zoon Johannes Hendrikus Schellens (geb. 15-11-1826 te Eersel, overl. 3-9-1887 te Eersel). Deze Johannes Hendrikus Schellens was overigens de oudere broer van Laurentius Schellens, die in 1884 burgemeester van Eersel zou worden. Johannes was niet getrouwd en bij zijn overlijden in 1887 gaat het huis over op zijn zus Hendrika Schellens (geb. 6-1-1830 te Eersel, overl. 25-9-1896 te Eersel), winkelierster en weduwe van Willebrordus Moonen. In 1888 laat zij een stuk aanbouwen en waarschijnlijk komt het huis dan in hoofdlijnen in de staat waarin het nu nog is. In 1891 vindt er nog een verbouwing plaats. Na haar overlijden in 1896 wordt het geheel in twee delen gesplitst. Het rechter deel van het huis komt in handen van Wilhelmina Moonen (geb. 6-9-1863 te Eersel, overl. 12-1-1942 te Eindhoven), de dochter van Hendrika en Willebrordus Moonen, en de rest komt in handen van de andere erfgenamen. In 1898 trouwt Wilhemina met Josephus Wilhelmus Johannes Sassen-Cling (geb. 17-10-1868 te Borkel, overl. 30-9-1930 te Eersel), winkelier en zoon van Joseph Reinier Sassen-Clingh, de hoofdonderwijzer van de openbare school van Eersel van 1870 tot 1900. In 1900 komen beide percelen weer bij elkaar op naam van deze Josephus Sassen-Cling. Zijn vader, de dan gepensioneerde hoofdonderwijzer, komt bij hen inwonen tot zijn dood in 1916. In 1927 vindt er nog een verbouwing plaats. Na het overlijden van Josephus in 1930 blijft Wilhelmina op de Dijk wonen, maar in 1936 wordt het pand geveild en vertrekt ze naar Eindhoven. De nieuwe eigenaar wordt Cornelis Johannes Meulenbroeks, koopman. In 1942 wordt het linker deel (Dijk 36) gedeeltelijk herbouwd en in 1976 wordt het geheel verkocht aan Stephan Maas, de architect uit Eersel. Begin 1983 wordt het officieel gesplitst in Dijk 36 en Dijk 38.[2]


Waardering

Het object heeft belang als uitdrukking van een typologische ontwikkeling; het is van belang wegens het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek.[3]


Afbeeldingen

Dijk 38 aan het begin van de twintigste eeuw. Foto uit Rosdoek 182, juni 2022.

Dijk 38 aan het begin van de twintigste eeuw. Foto uit Rosdoek 182, juni 2022.[4]

Dijk 38 in 1981. Foto Wies van Leeuwen, collectie BHIC, nr. PNB001016153.

Dijk 38 in 1981. Foto Wies van Leeuwen, collectie BHIC, nr. PNB001016153.

Foto Winfried Thijssen (2023-03).

Foto Winfried Thijssen (2023-03).


Voetnoten

[1]    Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Eersel, Bijlage 1, Kempisch erfgoed in beeld, Versie 2021, par.4.31.1, p.225, met aanpassing van het bouwjaar.

[2]    Uit gegevens van het kadaster, gemeente Eersel, sectie F, 1832-1980, aangevuld met gegevens uit de burgerlijke stand van de gemeente Eersel, RHCE en Leny Voortman, “J.R. Sassen-Clingh (1837-1916), leven en werken van een hoofdonderwijzer met een eigen kostschooltje in Eersel”, Rosdoek 182, juni 2022, p.12-24.

[3]    Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Eersel, Bijlage 1, Kempisch erfgoed in beeld, Versie 2021, par.4.31.1, p.225.

[4]    Leny Voortman, “J.R. Sassen-Clingh (1837-1916), leven en werken van een hoofdonderwijzer met een eigen kostschooltje in Eersel”, Rosdoek 182, juni 2022, p.12-24.