Duizelseweg 18-20, 5521 AC Eersel

Bescherming Cultuurhistorisch waardevol gebouw
Monumentnummer 4.31.1.085
Monument naam De Drietip
Categorie Gebouwen, woonhuizen
Oorspronkelijke functie Woonhuis
Huidige functie Dubbel woonhuis
Oorspronkelijk bouwjaar 1909

Beschrijving

“De Drietip”, tweelaags woonhuis uit 1909. Plat dak. Oorspronkelijk wit gepleisterd met baksteenlagen, tegenwoordig volledig licht geel geschilderd. Het huis ligt op een markante plaats vlak bij de Markt van Eersel, op de splitsing van de Duizelseweg en de Dalemsedijk. Vandaar komt ook de naam “De Drietip”.


Historie

Dr. Cornelis Bakhuizen van den BrinkHet huis is gebouwd voor dokter Cornelis Bakhuizen van den Brink (geb. 22-11-1858 te Den Haag, overl. 9-12-1923 te Haarlem), die in juni 1896 was aangesteld als dorpsdokter[1]. Hij was niet alleen dokter voor Eersel, maar moest ook de dorpen Duizel, Steensel, Hoogeloon, Hapert, Casteren, Vessem, Wintelre en Knegsel bedienen. Begin 1908 werd de aanbesteding voor het te bouwen huis uitgeschreven[2] en waarschijnlijk heeft hij er vanaf 1909 in gewoond. Het gezin Bakhuizen van den Brink bestond naast de dokter zelf uit zijn vrouw, Sara Ozinga (1866 – 1936), en zijn zoon Reinier (1893 – 1971). Zij waren een van de weinige protestantse families in het overwegend katholieke Eersel, maar de verhouding met de Eerselse bevolking was goed. In april 1919, na zijn pensioen, vertrok hij terug naar zijn geboortestad Den Haag. Mej. Mirandolle, een rijke Amster­damse dame die op De Hoge Hees woonde (ook protestantse) kocht het huis van hem, om het vervolgens te schenken aan de protestantse gemeenschap. Uit de notarisakte blijkt dat ze het huis voor ƒ25.000,- heeft gekocht[3].

Tot ver in de twintigste eeuw heeft het huis gediend als woning voor de dominee van de Neder­lands Hervormde gemeenschap Eersel – Hoogeloon. Inmiddels is het pand en de tuin gesplitst in twee aparte percelen.


Waardering

Het object heeft stedebouwkundige waarde

  • het is een markant pand op de splitsing van de Duizelseweg en de Dalemsedijk.

Het object heeft cultuurhistorische waarde

  • als voormalig huis van dokter Bakhuizen van den Brink en later als domineeswoning.

Afbeeldingen

Ansichtkaart, ca. 1917. Ansichtkaart collectie Frans Huijbregts / Kempenmuseum.

Ansichtkaart, ca. 1917. Ansichtkaart collectie Frans Huijbregts / Kempenmuseum.

Foto 1989. Foto Wies van Leeuwen, collectie BHIC, nr. PNB001016142.

Foto 1989. Foto Wies van Leeuwen, collectie BHIC, nr. PNB001016142.

Foto Winfried Thijssen (2016-03).

Foto Winfried Thijssen (2016-03).


Voetnoten

[1]    Het vaderland, 26-6-1896.

[2]    Peel- en Kempenbode, 29-2 1908.

[3]    Notariële archieven standplaats Eersel, RHCe, toegangscode 10230, inventarisnummer 212, Notaris Marie August Charles Etienne Keulen, 1919, akte nr. 77, 8 april 1919.