Groenstraat 6-6a, 5525 AG Duizel

Bescherming Gemeentelijk monument
Monumentnummer 4.31.1.058
Categorie Gebouwen, woonhuizen
Oorspronkelijke functie Woonhuis
Huidige functie Dubbel woonhuis
Oorspronkelijk bouwjaar 1899

Beschrijving

Woonhuis, thans dubbel woonhuis, uit ca. 1900 met invloeden van de neorenaissance: symmetrische opzet en horizontale gevelgeleding met speklagen en afsluitend hoofdgestel. Het vrijstaande pand bevindt zich in de oude kern van Duizel en is gesitueerd aan de westzijde van de Groenstraat met de brede voorgevel parallel hieraan. De kleine uitbouw aan de rechter zijde en de uitbreidingen aan de achterzijde zijn niet oorspronkelijk en komen derhalve niet voor bescherming in aanmerking.

Het is een woonhuis van één bouwlaag en zolderverdieping op rechthoekig grondplan. De bakstenen gevels zijn in kruisverband gemetseld en hebben een gecementeerde plint. De uitgespaarde muuropeningen worden afgesloten door anderhalfsteens segmentbogen. Het zadeldak heeft de nokrichting evenwijdig aan de straat, is belegd met gesmoorde Muldenpannen en watert af via een bakgoot (voorzijde) en een zinken mastgoot (achterzijde). Zowel in het voor- als in het achterschild bevindt zich een niet oorspronkelijke dakkapel.

De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft in het midden een ingang met aan weerszijden twee vensters. De ingang bestaat uit een vernieuwde deur met segmentboogvormig afgesloten bovenlicht. De vensters zijn voorzien van enkelruits schuiframen en segmentboogvormig afgesloten bovenlichten (oorspronkelijk zesruits schuiframen). Alle kozijnen hebben kwart­ronde hoekprofielen. Onder de lekdorpels zijn gesneden panelen met klosjes geplaatst. De horizontale gevelgeleding bestaat uit een gepleisterde plint, drie geschilderde speklagen en een afsluitend hoofdgestel (vlak fries, geprofileerde bakgoot). De speklagen en de segment­bogen zijn wit geschilderd (niet oorspronkelijk). Ter hoogte van de verdiepingsvloer zijn rechte ankers aangebracht.

De eerste bouwlaag van de linker zijgevel bezit aan de straatzijde een getoogd halfvenster. Het ingehakte keukenraam is niet oorspronkelijk. De verdieping telt twee getoogde vensters met vernieuwde en gewijzigde ramen. De topgevel wordt afgesloten door een rollaag met schouders en een tuit. De op deze gevel aansluitende achterbouw komt niet voor bescherming in aanmerking.

De eerste bouwlaag van de rechter zijgevel wordt grotendeels aan het zicht onttrokken door een niet oorspronkelijke uitbouw. Hierachter bevindt zich een getoogd venster met gewijzigd raam. De verdieping telt twee ingehakte vensters.

Deze achtergevel wordt grotendeels aan het zicht onttrokken door niet oorspronkelijke éénlaags uitbreidingen. Onder de dakrand bevindt zich een uitgemetselde blok- en muizen­tand­lijst.

Het interieur is volledig gewijzigd en gemoderniseerd.[1]


Historie

Schoolonderwijzer en kostschoolhouder Johannes Baptist Panken (geb. Lage Mierde, overl. Duizel 1-12-1906) woonde in het schoolhuis op Groenstraat 4. Voordat hij met pensioen gaat koopt hij het daarnaast gelegen perceel en laat daar in 1899 een huis op bouwen. Hij was ongehuwd en had dus geen kinderen aan wie hij het huis kon overdragen. Bij zijn overlijden in 1906 komt het huis dan ook in eigendom van Lambertus Jacobus Maria Rutges en Henrica Catharina Maria Rutges, de neef en nicht van Panken. Dat zijn de kinderen van Pieter Marijnus Rutges en Petronella Panken, de zus van Johannes Baptist. Voor zover bekend hebben zij niet in het huis gewoond. In 1920 wordt het verkocht aan Josephus Segers (geb. Reusel 9 maart 1877, overl. Eersel 20-9-1953), een sigarenmaker afkomstig uit Reusel. Hij woont hier samen met zijn vrouw Petronella Kox (geb. Hapert 4-7-1881, overl. Eersel 27-9-1941) en negen kinderen, waarvan de laatste, Theresia, nog net in Duizel is geboren. In 1932 vindt er een verbouwing plaats en in 1952 neemt de jongste dochter Theresia Segers (geb. Duizel 26-5-1920, overl. Duizel, 9-5-1991) het huis over. Zij was getrouwd met Antonius Cremers (overl. ca. 1986). In 1982 wordt de woning in tweeën gesplitst en komen twee dochters van het echtpaar Cremers-Segers in beide woningen. Nummer 6 komt op naam van Cornelis Petrus Gevers en zijn vrouw Catharina Dimpha Maria Cremers en nummer 6a op naam van Franciscus Cornelis Arnoldus van Poppel en zijn vrouw Petronella Catharina Maria Creemers.[2]


Waardering

Het object heeft stedenbouwkundige waarde

  • als onderdeel van de historisch gegroeide oude kern Duizel, waarin het pand een beeld­bepalende rol speelt mede vanwege zijn ligging vlakbij de r.k. parochiekerk “Sint-Jan Geboorte”.

Afbeeldingen

Groenstraat 6, 1981

Groenstraat 6 in 1981. Foto Wies van Leeuwen, collectie BHIC, nr. PNB001016165.

Groenstraat 6-6a, Duizel, 2023

Foto Winfried Thijssen (2023-04).


Voetnoten

[1]    Omschrijving monumenten door Gelders genootschap, datum omschrijving februari 1997.

[2]    Uit gegevens van het kadaster, gemeente Duizel en Steensel, sectie A, 1832-1980, BHIC, aangevuld met gegevens van de burgerlijke stand Gemeente Duizel en Steensel, RHCE.