Hertstraat 28, 5521 AH Eersel

Bescherming Rijksmonument
Monumentnummer 14568
Monument naam Den Herd
Categorie Agrarische gebouwen
Oorspronkelijke functie Boerderij
Huidige functie Woonhuis
Inschrijving register 5 mei 1967
Oorspronkelijk bouwjaar 1852

Beschrijving

Voorheen Hint 28. Langgevelboerderij. Vroeg negentiende eeuw. Wolfsdak van riet met oudhollandse pannen. Verlengd en verhoogd bij een ingrijpende restauratie circa 1975. “Den Herd” genaamd. Cultuurhistorisch belang, straatbeeldtyperend. Twee linden met een omtrek van circa 200 cm.[1]


Historie

In 1852 laat de landbouwer Johannes Bell (geb. Eersel ca:1789, overl. Eersel 22-9-1853), deze boerderij bouwen. Lang heeft hij er niet van kunnen genieten; want ruim een jaar later overlijdt hij. Eén van de dochters van deze Johannes, Anna Elisabeth Bell (geb. Eersel 6-7-1826, overl. Eersel 3-4-1859) neemt de boerderij over, samen met haar man Gerardus Hendrikus van Hulsel (geb. Eersel 1-1-1813, overl. Eersel 5-12-1888), een ‘vleeschhouwer’ uit Eersel. Een deel van de andere kinderen van Johannes verkoopt hun aandeel in de boerderij in 1854, maar het zou tot 1862 duren voordat ze allemaal uitgekocht waren. Na het overlijden van Gerardus en Anna neemt hun zoon Wilhelmus van Hulsel (geb. 8-9-1850, overl. Eersel 4-3-1932) de boerderij over. Hij is net als zijn vader slager en hij is getrouwd met Johanna Maria Fleerakkers (geb. Duizel 6-2-1860, overl. Eersel 22-5-1935). In 1921 verkopen zij de boerderij met slagerij aan Woutherus Lemmens (geb. Hoogeloon 25-8-1872, overl. Bladel 10-3-1955). In 1937 wordt de boerderij aangeboden voor publieke verkoop. De R.K. Bouwvereeniging ,,St. Willibrordus” koopt de boerderij dan. In 1942 is sprake van sloop van de slagerij, stal en schuur. In 1961 wordt het huis overgedragen aan de gemeente Eersel die het vervolgens in 1976 verkoopt aan Elisabeth Taconis en Henricus de Mol. Zij doen een ingrijpende restauratie, waarbij de woning een stuk wordt uitgebreid.[2]

Op de eerste foto’s hierna is te zien zijn dat er twee monumentale lindebomen voor het huis stonden. Op de laatste foto van 2023 is te zien dat inmiddels één van de twee is gesneuveld. De tweede is op een hoogte een meter of vier afgezaagd, maar is wel weer uitgeschoten.


Afbeeldingen

Den Herd, Hertstraat 28, Eersel, 1963

Den Herd in 1963. Foto G.J. Dukker, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / 81.502.

Den Herd, Hertstraat 28, Eersel, 1981

Boerderij Den Herd in 1981, na een ingrijpende verbouwing. Foto Wies van Leeuwen, collectie BHIC, nr. PNB001016198.

Den Herd, Hertstraat 28, Eersel, 2023

Foto Winfried Thijssen (2023-03).


Voetnoten

[1]    Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Eersel, Bijlage 2, Overzicht van waardevol cultureel erfgoed en aardkundige waarden in de gemeente Eersel, Versie 2021, par.4.31.2, p.324.

[2]    Uit gegevens van het kadaster, gemeente Duizel, sectie A, 1832-1980, en gemeente Eersel, BHIC, aangevuld met gegevens uit de burgerlijke stand van de gemeente Duizel en de gemeente Eersel, RHCE.