Groenstraat 12, 5525 AG Duizel

Bescherming Rijksmonument
Monumentnummer 14585
Monument naam De Veste
Categorie Kerkelijke gebouwen
Oorspronkelijke functie Kerkelijke dienstwoning
Huidige functie Woonhuis
Inschrijving register 5 mei 1967
Oorspronkelijk bouwjaar 1754

Beschrijving

Hoofdverblijf met rechthoekige plattegrond bestaande uit twee verdiepingen en een zolder. Daaraan verbonden diverse uitbouwen van één verdieping, of één verdieping met een zolder. De schuine daken zijn gedekt met zwarte dakpannen. De muren zijn wit gepleisterd.

Het gehele complex is omgracht en toegankelijk via een stenen brug met een smeedijzeren hek tussen bakstenen pijlers.


Historie

Oorspronkelijk huis van pastoor van Esch (1554-1594) die het in 1607 vermaakt aan de kerk. Afgebrand vóór 1710. In 1710 verkocht aan de abdij van Postel die het in 1753 doorverkocht aan de abdij van Tongerlo. In 1754 wordt er verbouwd (muurankers 1754), evenals na een brand in 1871. Inwendig enige schoorsteenmantels, plafonds en luiken uit de bouwtijd in Lodewijk XIV-stijl. In gebruik geweest als pastorie tot 1926, daarna woonhuis.[1]

In 1926 verkoopt de parochie van Duizel aan burgemeester P.G.A.G. Panken, maar al snel komt het in handen van Ludovicus Johannes Stravens, hoofdonderwijzer in Duizel. Later komt zijn oudste dochter Henriëtte Antonia Stravens er te wonen, samen met haar echtgenoot Henricus Maria (Harry) Hendriks, tekenleraar aan het Rythoviuscollege.[2]


Afbeeldingen

Groenstraat 12, Duizel, 1963

De Veste in 1963. Foto G.J. Dukker, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / 81.496.

Groenstraat 12, Duizel, 1981

De Veste in 1981. Foto Wies van Leeuwen, collectie BHIC, nr. PNB001016166.

Groenstraat 12, Duizel, 2023

Foto Winfried Thijssen (2023-04).


Voetnoten

[1]    Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Eersel, Bijlage 2, Overzicht van waardevol cultureel erfgoed en aardkundige waarden in de gemeente Eersel, Versie 2021, par.4.26.13, p.349.

[2]    Kadastrale leggers 1202, 1495 en 2926 gemeente Duizel en hulpkaart no.2 van 1914.