Hoef 14, 5525 KM Duizel

Bescherming Rijksmonument
Monumentnummer 14586
Categorie Agrarische gebouwen
Oorspronkelijke functie Boerderij
Huidige functie Woonhuis
Inschrijving register 5 mei 1967
Oorspronkelijk bouwjaar 1874

Beschrijving

Boerderij van het Noord-Brabants langgeveltype, negentiende eeuw. Wolfsdak van riet en oudhollandse pannen. Bij een ingrijpende restauratie circa 1975 zijn de kozijnen vernieuwd en enige aanbouwen onder wolfsdaken aangebracht.[1]


Historie

Uit de gegevens van het kadaster blijkt dat deze boerderij gebouwd is in 1874, door Antonie Vromans (geb. Lage Mierde 10-3-1826, overl. 19-2-1893), een timmerman. Hij is getrouwd met Johanna Maria van der Hamsvoort (geb. Oirschot 8-8-1823). Deze Antonie Vromans was gemeenteraadslid van Duizel van januari 1889 tot zijn dood in 1893. Na zijn overlijden blijft de weduwe nog in de boerderij wonen met de nog inwonende kinderen. In 1892 trouwde de oudste dochter, Anna Maria Vromans (geb. Oostelbeers 25-7-1862, overl. Duizel 17-9-1899) met Franciscus Goudsmits (geb. Eersel 20-2-1859). Hij wordt samen met zijn vrouw de nieuwe eigenaar van de boerderij. Na het overlijden van zijn vrouw wordt in april 1900 de boerderij in de publieke verkoop aangeboden, maar blijkbaar wordt hij niet verkocht. Frans Goudsmits hertrouwt in 1903 met Maria Catharina Schoofs en kort daarop verkoopt hij de boerderij en vertrekt naar Gestel. De nieuwe eigenaar wordt Peter Johannes Bierens, maar hij verkoopt het echter al weer in 1906 aan zijn oudere broer, Jacobus Bierens (geb. Eersel 12-1-1864, overl. Duizel 19-2-1935), die getrouwd was met Anna Cornelia Hendriks (geb. Hoogeloon c.a. 15-4-1869, overl. Eersel 7-8-1935). In 1918 wordt een deel herbouwd. Na het overlijden van beide echtelieden in 1935 komt de boerderij in handen van de zoon, Franciscus Bierens (geb. Duizel 31-10-1907, overl. Bladel 1-3-1997) die getrouwd is met Wilhelmina Adriana Verbaant (geb, Casteren 26-12-1906, overl. Bladel 23-9-1989). In 1952 en 1953 wordt er verbouwd en bijgebouwd. Datzelfde gebeurt opnieuw in de jaren zeventig. Midden jaren zeventig, als de ruilverkaveling in deze omgeving in volle gang is wordt de boerderij verkocht aan Marinus Verbruggen, een leraar. In 1987 wordt de boerderij verkocht aan Cornelia Stravens.[2]


Afbeeldingen

Hoef 14, Duizel, 1966

Hoef 14 in 1966. Foto G.J. Dukker, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / 104.143.

Hoef 14, Duizel, 1981

Hoef 14 in 1981, na een grondige renovatie. Foto Wies van Leeuwen, collectie BHIC, nr. PNB001016204.

Hoef 14, Duizel, 2003

Foto Winfried Thijssen (2003-07).


Voetnoten

[1]    Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Eersel, Bijlage 1, Kempisch erfgoed in beeld, Versie 2021, par.4.31.2, p.243.

[2]    Uit gegevens van het kadaster, gemeente Duizel, sectie A, 1832-1980, en gemeente Eersel, aangevuld met gegevens uit de burgerlijke stand van de gemeente Duizel en de gemeente Eersel, RHCE.