Huldiging jubilarissen 2018

Tijdens de algemene jaarvergadering van 13 februari jl. zijn er weer een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet.

Hub Backbier

40 Jaar lid waarvan ettelijke jaren ook lid van de redactie van de Rosdoek. Veel redactievergaderingen waren bij Hub thuis en het kostelijke druivennat dat we beter kennen als wijn werd met veel plezier genuttigd. Dit om weer inspiratie op te doen voor een volgende uitgave van de Rosdoek. Trouwe bezoeker van onze lezingen en niet schuwend aanvullend commentaar te leveren of een suggestieve vraag te stellen waarover de inleider moet nadenken. De laatste jaren vooral consumerend lid van de kring en daarmede ook zijn steentje bijdragend aan de financiële basis van de kring waardoor vrijwilligers hun taken kunnen blijven doen. De Rosdoek en de lezingen worden zo ook gefinancierd. We zijn Hub en zijn vrouw die hem menigmaal moest afstaan aan de kring veel dank verschuldigd en worden hen daarom geschenken overhandigd. Helaas kunnen we mevrouw Backbier niet plezieren met de bos bloemen omdat zij daar allergisch voor blijkt te zijn. We beraden ons op een passend vervolg.

 

Jan van Deijck

50 Jaar lid en woonachtig in het Veldhovense. Is via een toenmalige secretaris van de kring woonachtig in Hoogeloon  binnen de kring gehaald en altijd met veel plezier lid gebleven vooral ook door de Rosdoek. De lezingen kan hij de laatste jaren vanwege slecht zicht niet meer bezoeken maar hij gaat dat inhalen omdat een collega kring lid uit Veldhoven hem voortaan wel wil meenemen. Wellicht dat Jan een bron kan zijn voor de zoektocht van Kees Cornelissen naar materiaal uit ons kringverleden.

Het belang van consumerende leden voor de kringkas hebben we bij Hub Backbier al onder de aandacht gebracht maar hetzelfde geld ook voor Jan van Deijck.

Het echtpaar is de kring heel toegenegen en willen zolang het kan lid blijven. Bij zulke trouwe leden kan de kring alleen maar trots zijn hen in ons midden te hebben. Onze dankbaarheid maken we kenbaar met een oorkonde, pentekening en een heel dik boek over beeldhouwkunst, architectuur, schilderkunst, geografie zo tussen 1500 en 1800.

Mevrouw van Deijck aanvaard met genoegen de bos bloemen.

 

Harrie Grielen

Eindredacteur tot 1 januari 2018.

Vanwege gezondheid wil Harrie een stapje terug en wil de werkzaamheden samenhangend met dat van eindredacteur neer  leggen. We weten dat al een jaar maar slaagden niet in een opvolger te vinden noch van de zijde van de redactie noch van die van bestuurszijde. Gelukkig wil Harrie wel schrijver blijven en de redactie met raad en daad terzijde staan maar de jacht naar de stukken op datum deadline; daar wil hij van af. Daar is alle begrip voor en het bestuur zal dan ook meer materiaal gaan aandragen om de redactie op het spoor te zetten om zich te kunnen weiden aan grotere afleveringen en voor aanvullingen wat meer kleine stukjes publiceren zoals uit het boek Hardspaat boven èrms van Piet van Woerkum. Bijzondere voorwerpen uit het museum versterkt met een mooie foto van Jan Castelijns plaatsen om de lezer te prikkelen.  Enfin we zetten de weg voort. Als dank voor zijn inzet wordt Harrie een boek overhandigd uit de eerste tijd van de apostelen waarin gezocht wordt naar de “waarheid” vanuit wetenschappelijk zicht en niet vanuit de Bijbel geschriften. Deze studie kan Harrie misschien weer op een spoor zetten. Zijn vrouw Joke  mag hij verrassen met een mooie bos bloemen als dank voor haar bijdrage  door Harrie zijn gang te laten gaan voor de heemkundekring.

 

Mevr. Beex en de heer Raymakers zijn er niet als 25-jarige cq 40-jarig jubileum lid. Wij komen bij hen er op later tijdstip op terug.