Jubilarissen jaarvergadering 2017

De kring bestaat dit jaar 70 jaar want haar oprichtingsdatum is immers 25 juni 1947.

In een vriendelijke sfeer is de jaarvergadering gehouden waarbij de gebruikelijke agendapunten worden verwerkt zoals het werkplan er een is. Maar daarover kunt u meer lezen in de notulen van de jaarvergadering die nog geplaatst zullen worden.

De vergadering was daarom wel bijzonder want we hadden liefst drie 40-jarige-, drie 25-jarige- en één 70-jarig lid die hun jubileum komen vieren. Door ziekte of andere omstandigheden kan het bestuur in casu bestuurslid Ad Jacobs van Brabants Heem niet alle jubilarissen onderscheiden, maar zij die er wel zijn worden in de schijnwerpers geplaatst.

Ad Jacobs legt in zijn toespraak de nadruk op het belang van alle leden voor een kring en die van de jubilarissen in het bijzonder en besteed extra aandacht aan de consumerende leden, die door hun belangstelling en de financiële bijdragen de onderzoeken door de “werkende” leden mogelijk maken.  De voorzitter van de kring geeft daaraan nog extra ondersteuning door te wijzen op een gedicht van Toon Hermans dat precies weergeeft hoe de verhoudingen zijn. Lees voor de tuinman het werkende lid en voor de miljonair het consumerende lid.

De miljonair staat op het balkon

De tuinman maait het gras

En ergens denkt de miljonair

Ik wou dat ik de tuinman was.

Bijgaande foto’s geven een impressie van de jaarvergadering en let op de zilveren schaal voor mevrouw Driessen Sterke die 70 jaar lid is. De andere jubilarissen zijn Cees Vlas, de heer en mevrouw Schoofs en mevrouw Spaapen.