Verslag Excursie Oudenbosch 1 september 2012

Begunstigd met een prachtig zomerweertje gingen een 16-tal heemkundigen van onze kring naar Oudenbosch waarvoor door de organisatoren Wil Coolen en Anton Kockx een mooi programma was samengesteld. Alle lof daarvoor.

Onze eerste ontvangst was bij de zusterkring Broeder Christofoor in Oudenbosch met koffie en gebak, waar we kennis maakten met oud Oudenbosch en haar geschiedenis. Daarna gingen we naar de kapel van St. Louis die wel een kopie lijkt van de basiliek. Beide gebouwen zijn dominant aanwezig in de stad en doet je bewondering opwekken over zoveel inzet en moed om in een gemeenschap van toen 3600 katholieken twee zulke grote gebouwen te realiseren. Of was er sprake van hoogmoed. U mag dat zelf invullen. In ieder geval was het gezelschap diep onder de indruk en zeker toen we de basiliek betraden. Een gebouw zijnde een replica van de St. Pieter met een voorgevel van de St. Jan van Latheranen te Rome. Bijgaande foto’s proberen een indruk te geven en mogelijk nodigen ze u uit nog eens op eigen gelegenheid naar Oudenbosch af te reizen .

In hotel de Kroon werden we vergast op een voortreffelijke lunch, waarna we bij de buurman binnenstapten. Het zouavenmuseum in het voormalige raadhuis van Oudenbosch. Onze gids had een machtig verhaal doorspekt met subtiele maar o zo “to the point” dwingende opmerkingen zodat we geen moment ons verveelden bij haar verhaal. De collectie was verbluffend groot en een aanrader voor hen die zich nog eens willen verdiepen in de Europese geschiedenis en die van Italië in het bijzonder van de jaren 1860 tot en met 1870-1890. In de tuinen van de voormalige nationaal erkende en beroemde internaten heeft een stichting jaren geleden een arboretum ingericht van enkele hectaren groot waarin een keur aan bomen zijn opgenomen waarbij zeer oude exemplaren te vinden zijn in een prachtig aangelegde ambiance. De dag werd afgesloten op een terras met een glas, het wegbrengen van een plas en het evalueren van van wat er was.

Dank aan Wil Coolen en Anton Kockx.

Frans Teunis

In het bovenstaande verslag wordt gewag gemaakt van het zouaven-museum. De zouaven (soldaten van de Paus) die in Nederland werden geronseld waren van eenvoudige komaf en kenden geen talen, waren nimmer verder geweest dat eigen stad of dorp en moesten om in de Pauselijke staat te komen reizen via België, Frankrijk, Marseille en via de Middellandse Zee naar de Pauselijke staat. Ze kwamen onderweg nogal wat tegen en om ze behulpzaam te zijn bij de Biecht had men in Oudenbosch een lijst der zonden opgemaakt, zodat men die niet zelf hoefde te verzinnen. De lijst maakte onderdeel uit van de uitrusting voor onderweg want eerst in Italië kreeg men een officieel uniform en de oorlogsuitrusting. Of er veel gebruik van is gemaakt vertelt de geschiedenis niet. Wij kunnen echter ook nu nog over de lijst beschikken en willen u tenslotte kennis laten maken met de zonden die men zoal kon begaan. Klik hier voor de lijst der zonden.