Verslag fietstocht 12-07-2014

De dag ziet zwart van de bewolking en rond de klok van 12.00 uur is er nog druk overleg over wel of niet vertrekken. Aangezien buienradar motregen niet goed aangeeft wordt er gegokt op een enkele druppel onder het motto: altijd gaan, schuilen kunnen we altijd nog. Uw voorzitter had verder niet gekeken over de startplaats en ging uit van het kerkplein van de laatste jaren. Niet dus en moest er op en neer worden gereden om de wachtende echtgenoot naar het gemeenteplein te nodigen. Nou ja zijn afstand is dan een enkele kilometer meer geworden dan van de rest. Boontje…enz.

Het gezelschap zit vol goede moed en gaat op weg naar Hapert, nadat Harrie zijn plannen van die middag heeft ontvouwd. Achter langs Marinatha worden we alras van de fiets gedirigeerd voor de eerste uitleg over landschap, geschiedenis van de bewoners enz. en dat zal zich dus die middag meermaals herhalen. Uitputtend beschrijven wat we onderweg tegenkomen……………niet dus. Ga volgend jaar zelf maar mee en ervaar de schat aan gegevens die over je heen wordt gestrooid. Ik volsta met wat losse opmerkingen uit de vele gegevens en voor de rest spreken de foto’s voor zich.

Bij de eerste stop worden we gewaar dat in dit gebied al heel vroeg mensen, zeg maar, boeren zich vestigden vanwege de beekdalen en droge en natte gronden. Op sommige plaatsen werden al plukjes boerenhuizen bij elkaar gezet. We komen de namen van Karel de Grote, Karel de Goede of Stoute tegen alsook de hertogen van Brabant en worden wat wijzer over gebiedsaanspraken, eigendommen en de vermoedelijke akkerbouw danwel veeteelt gebieden. Na Hapert wordt de richting Bladel ingeslagen maar eerst wat afdwalen richting Vennebos en contreien, waar zich einde 19de eeuw nogal wat Geldersen (boeren uit Gelderland) hebben gevestigd. We passeren een leegstaand boerenhuis met aanverwante schuur met het opschrift “Overland”. Dit was een boerderij van een Gelderse die grond kocht om te ontginnen maar veel meer dan hij zelf nodig had. Kocht van de gemeente Bladel later nog tig aantal hectaren die de gemeente wel voor niks wilde weggeven omdat er geen belangstelling voor was. Stelde de burgemeester voor het land bij opbod te verkopen en u raadt het al; hij werd eigenaar voor een grijpstuiver want niemand wilde die grond immers. Na ontginning verkocht hij alles wat hij niet zelf nodig had tegen uiteraard veel hogere prijzen. Het was land wat hij over had dus noemde hij zijn boerderij “Overland”. Dit is nu een voorbeeld hoe Harrie omgaat met wat we onderweg tegen komen en dus niet een overmaat aan jaartallen of technische benamingen, maar gewone geschiedenissen vertelt en dat maakt zijn fietstochten zo eminent……

De enkele druppels onderweg gaan nu over in een wat stevigere motregen en de capes worden aangedaan. Bij landschapshoeve ten Vorsel staat Harrie langer stil bij de Geldersen, het gebruik van hoeve ten Vorsel door Amsterdamse LS leerlingen en de bijzonderheid dat er een kapel is gesticht op dit landgoed dat geen Mariabeeld kent maar tot stand kwam op grond van een wens van de rentmeester: een Protestant nota bene. De maatschappij van Welstand heeft in dit gebied ook een bijzondere rol gespeeld. Inmiddels zijn we in de buurt van de Tipmast van Bladel gekomen en het is half vier. We hebben een droge mond en veronderstellen dat die van Harrie wel helemaal is uitgedroogd. Hij heeft zelf aangegeven dat we rond 16.30 thuis zullen zijn maar daar geloven we niet in. We krijgen nog een uitleg over de Egyptische dijk waar we over fietsen en bij het stoplicht in Bladel tegenover de verzorgingshuizen geeft Harrie door dat we nog een tiental? minuten verwijderd zijn van een koffiestop. Nou dat kan er nog wel bij. Maar alvorens op de markt een rustplaats te vinden worden we nog langs verscheidene bijzondere panden geleid. Dat de koffie bijzonder smaakt zal iedereen wel geloven. Na de pauze hebben we verscheidene punten van de markt en nabije straten nog bezien en bij het gemeentehuis staat een bijzonder beeld. Ik verklap niet wat het voorstelt maar ga het eens zien als je in Bladel bent. Hoe groot een klein dorp kan zijn in haar geschiedenis. Inmiddels is het droog en zal blijken dat het droog blijft en gaan we via via naar Hapert alwaar Harrie nog veel heeft te vertellen, maar zich zal beperken om ons toch de gelegenheid te geven rond de klok van 18.00 thuis te zijn.

Alle deelnemers zijn bijzonder tevreden over de tocht, de lengte er van (25 km), de kennis waarvan we deelachtig zijn geworden en de gezellige sfeer.

Harrie bedankt en we zien uit naar een volgende tocht.

Frans Teunis

Aantal deelnemers: 9 incluis de gids Harrie Jenniskens.
Start: 13.00 uur vanaf gemeenteplein.