Reusels woordenboek: deel 1 – De mens

Titel Reusels woordenboek: deel 1 – De mens
Reeksnaam Bijdragen tot de kennis van het Reuselse heem (deel 14)
Auteur Wim van Gompel
Afbeelding
Omschrijving Woord vooraf:

Voor u ligt het  eerste deel van het Reusel woordenboek. Nog drie delen zullen volgen. Er zijn 2 redenen om het woordenboek in verschillende afleveringen uit te geven: het is voor de HWR financieel gemakkelijker uitvoerbaar en er kan  op een ander tijdstip met de uitgave begonnen worden.
De trefwoorden in dit woordenboek zijn systematisch geordend: woorden die wat betreft hun betekenis bij elkaar horen worden bij elkaar gezet. Zo zullen bijvoorbeeld alle woorden die met de duivensport te maken hebben in één hoofdstuk gepresenteerd worden. De opbouw van het vierdelige woordenboek is als volgt:
Deel 1: De Mens
Deel 2: De Wereld
Deel 3: Vakterminologieën
In Deel 4 is de eigenlijke inleiding op het woordenboek opgenomen. Daarin leggen we uitgebreid verantwoording af van de gevolgde werkwijze. Dit Woord Vooral dient u te lezen als een voorlopige inleiding. Verder vindt u in het vierde deel een beknopte beschrijving van het Reuselse dialect en een alfabetisch register, literatuurverwijzingen, e.d. Op deze manier hopen we het woordenboek zo toegankelijk mogelijk te maken.
Uiteraard hebben veel Reuselse informanten een bijdrage geleverd aan dit boek. In deel 4 komen we daar uitgebreid op terug.Nu al wil ik Graard Janssen noemen, die een zeer grote bijdrage geleverd heeft aan het tot stand komen van dit boek.

Inhoud:

Woord vooraf

Spelling

Woordenboek:

. De Mens algemeen
. De Mens van jong tot oud
. De Mens als fysisch wezen
. De Mens als psychisch wezen
. De Mens als sociaal wezen
. Afkortingen en taalkundige termen.

Uitgever Heemkunde Werkgroep Reusel
Jaar 2002
Aantal pagina’s 446
ISBN 90 800354-6-7
Rubriek
 • Cultuurgeschiedenis
 • Taal en letterkunde
 • Volkskunde
Regio
 • De Kempen (NL)
 • Zuid-oost Brabant
Plaatsnaam
 • Reusel
Locatie 03-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print