Archeologie in Tilburg en Omgeving 1980-1982: Verslag van het oudheidkundig centrum ‘De Oliemeulen’ tussen 1 juli 1980 en 1 januari 1983

Titel Archeologie in Tilburg en Omgeving 1980-1982: Verslag van het oudheidkundig centrum ‘De Oliemeulen’ tussen 1 juli 1980 en 1 januari 1983
Auteur
Afbeelding
Omschrijving Inleiding:

Ons vorige verslag over de periode 1 juli 1978 tot 1 juli 1980 verscheen onder de titel: verslag van de afdeling archeologie van de archiefdienst van de gemeente Tilburg. Door nu te speken over een archiefdienst van het oudheidkundig centrum ´de oliemeulen’ wordt aangegeven dat een nieuwe ontwikkeling zich heeft doorgezet.
In de eerste verslagperiode was de afdeling archeologie, na aanvankelijk te zijn ondergebracht in het Paleis-Raadhuis bij de overige afdelingen van het gemeentearchief, nu verhuisd naar het pas gerestaureerde gebouw ´de oliemeulen´ aan de Reitse Hoevenstraat 30 B te Tilburg.
De huisvesting in de Oliemeulen gaf de stoot tot de opbloei van een complex van activiteiten. Dat de afdeling archeologie een functie voor de gehele regio ging vervullen wegens de zuigkracht op amateur/archeologen en heemkundekringen in de omgeving was een andere ontwikkeling die in een vroeg stadium al duidelijk werd.
Archeologische oppervlaktevondsten, door toeval gevonden door werklieden, spelende kinderen of wandelaars, of bewust gezocht door amateurs werden in de documentatie van de afdeling archeologie opgenomen.

Inhoudsopgave:

Inleiding

. Personeel
. Huisvesting
. Bibliotheek
. Archeologische activiteiten
. Tentoonstellingen en museaal beleid
. Educatieve activiteiten
. Wetenschappelijke kontakten
. Publikaties

Uitgever Archiefdienst Gemeente Tilburg, Afdeling Archeologie
Jaar 1983
Aantal pagina’s 86
Rubriek
  • Archeologie
Regio
  • Midden en west Brabant
Plaatsnaam
  • Tilburg
Locatie 03-5
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • email
  • PDF
  • Print