Archeologisch overzicht van Noord-Brabant

Titel Archeologisch overzicht van Noord-Brabant
Auteur G. Beex
Afbeelding
Omschrijving Inleiding:

Vele Nederlanders weten over de voorgeschiedenis van hun land meestal weinig meer dan dat er in Drente hunebedden liggen. Uit de schooltijd herinnert men zich, dat honderd jaar voor Christus de “Batavieren” in bootjes de Rijn kwamen afzakken. Ook nu nog is in de boekjes over de vaderlandse geschiedenis meestal slechts een halve of hele bladzijde aan de prehistorie gewijd.
Door de talrijke opgravingen van deze eeuw is de kennis van de prehistorie echter sterk toegenomen. Vooral uit de laatste 10.000 jaar voor Christus heeft men talrijke en gevarieerde kulturen leren onderscheiden, zodat geen enkel archeoloog er zich op durft beroemen dat hij dit alles tot in onderdelen kent.
Bij de nu voltooide publicatie over de pre- en protohistorie van Noord-Brabant is uiteraard ook enige aandacht aan de omgeving geschonken.
Deze gids geeft daarom geen opsomming van voorwerpen die op de tentoonstelling aanwezig zijn, maar een overzicht van de verschillende kulturen en daardoor ook van de achtergronden waartegen men de voorwerpen moet zien.

Inhoud:

 • Inleiding
 • Prehistorie – paleolithicum – mesolithicum – neolithicum
 • Romeinse periode – militaire objecten – nederzettingen – begraafplaatsen – Romeinse wegen – Economische omstandigheden – Munten. – Godsdienst
 • Merovingische tijd – Grafvelden – Economische toestand
 • Opgravingsmethode en Hulpwetenschappen
 • Literatuur over Pre- en Protohistorie van Noord-Brabant
Uitgever Noordbrabants Museum, ‘s-Hertogenbosch
Jaar 1966
Aantal pagina’s 40
Rubriek
 • Algemeen
 • Archeologie
 • Economische en sociale geschiedenis
Periode
 • Paleolithicum – tot 8800 v. Chr.
 • Mesolithicum – 8800 v. Chr. tot 4900 v. Chr.
 • Neolithicum – 4900 v. Chr. tot 2000 v. Chr.
 • Bronstijd – 2000 v. Chr. tot 800 v. Chr.
 • IJzertijd – 800 v. Chr. tot 12 v. Chr.
 • Romeinse tijd – 12 v. Chr. tot 450 na Chr.
 • Vroege Middeleeuwen – 450 tot 1000
Regio
 • Brabant algemeen
Plaatsnaam
Locatie 01-6
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print