Het Kempenprojekt 2: Een regionaal-archeologisch onderzoek in uitvoering

Titel Het Kempenprojekt 2: Een regionaal-archeologisch onderzoek in uitvoering
Reeksnaam Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem (deel 27)
Auteur J.Slofstra; H.H. van Regteren Altena; F. Theuws
Afbeelding
Omschrijving SISO nbra 938; UDC 902(492.93)

Uit Woord vooraf

‘Het Kempenprojekt’ is in de afgelopen jaren bij velen in Brabant maar ook daarbuiten een vertrouwd begrip geworden. Het omvat het archeologisch onderzoek dat in de Kempen wordt uitgevoerd door het Archeologisch Instituut van de Vrije Universiteit (AIVU), het Albert Egges van Giffen Instituut voor Prae- en Protohistorie (IPP) van de Universiteit van Amsterdam en, vanaf 1 januari 1983, ook door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te Amersfoort.                                                    Tot de bekendheid van het Kempenprojekt hebben met name de grote opgravingen bij Hoogeloon, Dommelen, Bergeijk en Riethoven bijgedragen. Ze hebben vele bezoekers getrokken en in de pers ruime aandacht gekregen. Een nadere kennismaking met de opzet en de eerste resultaten van het archeologisch onderzoek in de Kempen werd mogelijk gemaakt door een boekje, dat in 1982 door de stichting Brabants Heem werd uitgegeven onder de titel Het Kempenprojekt, een regionaal-archeologisch onderzoeksprogramma. Deze publikatie had in de eerste plaats tot doel bekendheid te geven aan de doelstellingen, de organisatie en de onderzoeksplanning van het Kempenprojekt. Daarnaast bevatte hij echter ook een aantal voorlopige verslagen van het tot dan toe uitgevoerde onderzoek. In de twee jaar die sindsdien zijn verstreken heeft de Kempische archeologie belangrijke vorderingen gemaakt. De opgravingen bij Dommelen zijn grotendeels afgerond. Het onderzoek bij Hoogeloon heeft geleid tot nieuwe ontdekkingen rond de in 1980 opgegraven Romeinse villa. Belangwekkende resultaten zijn ook behaald tijdens de nieuwe opgravingen bij Bergeijk en Riethoven.

Inhoud:

Woord vooraf

 • Het onderzoek van de ijzertijd en de Romeinse tijd
  • Nederzettingssporen uit de midden-ijzertijd op de Kerkakkers bij Dommelen
  • De inheems-Romeinse nederzetting op de Kerkakkers bij Hoogeloon
  • Romeinse muurschilderingen uit Hoogeloon
 • Het onderzoek van de middeleeuwen
  • landschap en vegetatie rond de middeleeuwse nederzetting bij Dommelen
  • Verkoolde vruchten en zaden van de middeleeuwse nederzetting bij Dommelen
  • Middeleeuws aardewerk uit Dommelen in een regionaal kader
  • Schoeisel uit waterputten in de middeleeuwse nederzetting bij Dommelen
  • Archeologisch onderzoek in de dorpskern van Bergeijk
  • Een omgracht woongebied van middeleeuwse adel te Oerle
 • Regionaal onderzoek in de Kempen
  • archeologische luchtkartering van het gebied Eersel-Riethoven-Bergeijk
 • Opgravingskalender 1982
 • Adressen auteurs
 • Verantwoording afbeeldingen
Uitgever Stichting Brabants Heem
Jaar 1985
Aantal pagina’s 93
ISBN 90-70179-41-5
Rubriek
 • Archeologie
 • Cultuurgeschiedenis
 • Flora en Fauna
 • Gebouwen en architectuur
 • Kunst
Periode
 • IJzertijd – 800 v. Chr. tot 12 v. Chr.
 • Romeinse tijd – 12 v. Chr. tot 450 na Chr.
 • Vroege Middeleeuwen – 450 tot 1000
 • Late Middeleeuwen – 1000 tot 1500
Regio
 • De Kempen (NL)
 • Zuid-oost Brabant
Plaatsnaam
 • Bergeijk
 • Dommelen; Eersel; Hoogeloon; Oerle; Riethoven
Locatie 01-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print