Kadastrale atlas van de gemeenten Oerle, Veldhoven, Zeelst in 1832

Titel Kadastrale atlas van de gemeenten Oerle, Veldhoven, Zeelst in 1832
Auteur Werkgroep “Kaart van Veldhoven 1832”
Afbeelding
Omschrijving Uit het Voorwoord:

In 1972 kreeg de Heemkundige Studiekring ”De Acht Zaligheden” het verzoek van de gemeente Veldhoven om een inventarisatie te maken van de oude landschapselementen in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Veldhoven.

Er werd toen een werkgroep gevormd, die hard werkend startte met het handmatig inkleuren van de kadastrale kaarten naar grondgebruik en vruchtbaarheid, hierbij gebruik makend van de OAT – lijsten behorende bij deze kaarten. Door ernstige ziekte van een van de leden kwam het werk helaas op een dood spoor. In 1996 werd de draad weer opgepakt door een nieuw gevormde werkgroep, die nu dankbaar gebruik kon maken van de Personal Computer. De gegevens van de OAT-lijsten werden in computerbestanden opgeslagen en de kaarten werden verder, zoals voorheen afgewerkt. Na het noodzakelijke overtekenen van de kadastrale kaarten en het verkleinen tot A4 formaat was het mogelijk de kaarten te scannen, in de computer in te voeren en met behulp van een tekenprogramma verder te bewerken.

Opmerking: Na het verzelfstandigen van de betreffende werkgroep tot een zelfstandige heemkundekring  met de naam “Zeelst schrijft Geschiedenis” heeft “Heemkundige Studiekring De Acht Zaligheden” ook het copyright van dit boekwerk overgedragen aan “Zeelst schrijft Geschiedenis”.

Opmerking: In de bibliotheek van de Heemkamer is onder de titel “Brabants Bodembeheer in historisch persperctief” ook nog een toelichting aanwezig op de kadastrale kaart van de gemeenten Oerle, Veldhoven en Zeelst anno 1832, uitgegeven door FFact Management Consultants, Delft, 27 december 2000. (in map Veldhoven)

Uitgever Heemkundige Studiekring De Acht Zaligheden.
Jaar 2000
Aantal pagina’s 228
Rubriek
 • Geografie
Periode
 • 19de Eeuw (Industrialisatie)\t – 1800 tot 1900
Regio
 • De Kempen (NL)
 • Zuid-oost Brabant
Plaatsnaam
 • Oerle
 • Veldhoven
 • Zeelst
Locatie 03-3
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print