Plant en Mens in Reusel

Titel Plant en Mens in Reusel
Reeksnaam Bijdragen tot de kennis van het Reuselse Heem (deel 3)
Auteur Wim van Gompel
Afbeelding
Omschrijving Inleiding:

Het derde deel in de reeks “Bijdragen tot de kennis van het Reuselse Heem” wijkt af van de eerste twee delen, doordat we nu niet een groot scala van onderwerpen behandelen, maar één thema centraal stellen, nl. “Plant en Mens in Reusel. De uitgave van dit deel valt samen met de opening van een tentoonstelling over hetzelfde thema. Dit boekje is niet bedoeld als een tentoonstellingscatalogus, die uitsluitend een toelichting op de expositie geeft. Hoewel het onderwerp en de ordening van het materiaal  grotendeels gelijk zijn, kan dit werkje geheel los van de tentoonstelling gelezen – en laten we hopen – ook genoten worden.

De gegevens die we hier gebruiken stammen vrijwel geheel uit Reusel; waar dat niet het geval is wordt dit uitdrukkelijk vermeld. De voornaamste bron is de volksmond en de tijd waarover wij spreken is het begin van deze eeuw, tenzij anders vermeld. Dit materiaal wordt aangevuld met enig historisch materiaal uit archieven en uit de door ons bestudeerde literatuur. Omdat het voor het merendeel van onze lezers erg vervelend is steeds de herkomst van het materiaal te vermelden ( zegsman, archiefstuk, e.d.) hebben we daar in het algemeen van afgezien. Voor verklaringen en toelichtingen hebben we gebruik gemaakt van de opgegeven literatuur.

Inhoud:

A.  Inleiding.

B. Planten in de geestelijke volkscultuur

. Planten in de volksgeneeskunde
. Planten in het volksgeloof
. Planten in ons dialect
. Planten in het volksvermaak

C. Planten in de stoffelijke volkscultuur

. Planten als voedsel
. Planten als veevoer
. Planten aks bemesting
. Planten voor verwarming en verlichting
. Planten in de behuizing
. Planten t.b.v. gebruiksvoorwerpen en werktuigen
. Planten in “levenden lijve”

D. Geraadpleegde literatuur

Uitgever Heemkunde Werkgroep Reusel
Jaar 1979
Aantal pagina’s 81
Rubriek
 • Flora en Fauna
 • Landbouw, veeteelt, jacht en visserij
 • Taal en letterkunde
 • Volkskunde
Regio
 • De Kempen (NL)
 • Zuid-oost Brabant
Plaatsnaam
 • Reusel
Locatie 01-4
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print