Prehistorische jagers en verzamelaars te Vessem: een model

Titel Prehistorische jagers en verzamelaars te Vessem: een model
Auteur Nico Arts; Jos Deeben
Afbeelding
Omschrijving Inhoud:

Deel een: De vindplaatsen en vondsten

1. Geschiedenis van het onderzoek
– Inleiding – Vessem-Oostelbeerse Dijk – Vessem-Rouwven

2. Ligging van de vindplaatsen
– Inleiding – Geografie – Geologie – De Jongpaleotlithische en Mesolithische bewoning van de omgeving

3. De materiële kultuur
– Inleiding – Verspreiding  van de vondsten – Vuurstenen en artefakten – Niet-vuurstenen artefakten

Deel twee: Het model

4. Een antropologisch model van subarktische jagers en verzamelaars
– Inleiding – De subarktische omgeving – Groepssamenstelling: bands – Politieke organisatie – Ekonomie – Mobiliteit – Territorialiteit – Bevolkingsdichtheid – Nederzettingspatroon

5. De Vessemse jagers en verzamelaars
– Inleiding – Het natuurlijk ekosysteem – Het maximum band territorium – Het territorium van een Vessemse mikroband – Een model van de jaarcyklus van een mikroband ten westen van de Rijn

Deel drie: Besluit

6. Problemen bij het onderzoek van de Ahrensburgkultuur, enige algemene konklusies en suggesties voor verder onderzoek
– Summary – Bijlage – Noten – Literatuur – Tabellen – Tekeningen – Index

 

 

Uitgever Stichting Brabants Heem
Jaar 1981
Aantal pagina’s 243
ISBN 90 70197 07 3
Rubriek
 • Archeologie
 • Landbouw, veeteelt, jacht en visserij
Periode
 • Paleolithicum – tot 8800 v. Chr.
 • Mesolithicum – 8800 v. Chr. tot 4900 v. Chr.
Regio
 • De Kempen (NL)
Plaatsnaam
 • Vessem
Locatie 03-3
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print