Westerheem – Special 2014: Graven in Holland. De Hoven van de Hollandse Graven tot het eind van de 13e eeuw in vergelijkend perspectief

Titel Westerheem – Special 2014: Graven in Holland. De Hoven van de Hollandse Graven tot het eind van de 13e eeuw in vergelijkend perspectief
Auteur Red. Tim de Ridder, Epko Bult en Eelco Beukers
Afbeelding
Omschrijving Voorwoord:

Na de Westerheemspecials over DNA en de Vlaardingencultuur ligt er nu een nieuwe special voor u, dit keer over grafelijke hoven in Holland. Op verscheidene plaatsen zijn restanten van dergelijke lokale machtscentra teruggevonden of worden ze vermoed. Maar vaak is de informatie erg summier, waardoor het moeilijk is een beeld te krijgen van het functioneren van de grafelijke macht ter plekke en de fysieke verschijningsvorm van deze locaties. Door een vergelijking te maken tussen een groot aantal Hollandse hoven onderling en met enkele hoven elders in de Lage Landen hopen we meer zicht te krijgen op dit fenomeen, dat voor de vroege geschiedenis van het graafschap Holland van grote betekenis is geweest.
De titel van dit themanummer van Westerheem, “Graven in Holland” heeft een dubbele betekenis.Het woord ‘graven’ kan worden opgevat als een zelfstandig naamwoord dat verwijst naar de mannen die het graafschap Holland gedurende de Middeleeuwen hebben bestuurd. Maar ‘graven’ is uiteraard ook een werkwoord en dan heeft het betrekking op het werk van moderne archeologen. Zo bezien slaat deze titel een brug in de tijd – tussen heden en Middeleeuwen -, maar vooral tussen een onderzoeksmethode en een onderzoeksobject – de archeologie en he grafelijke bestuur van Holland.

Inhoud:

Voorwoord

. De graaf van Holland, het grafelijke hof en de hoven van de graaf (tot het einde van de 13e. eeuw) door Marco Mostert.
. Graven in de stadsontwikkeling door Jeroen Bouwmeester
. Alkmaar en de graaf van Holland. Enkele archeologische en archivalische gegevens nader beschouwd door Peter Bitter.
. Een verblijfplaats van de graven van Holland in Haarlem door André M.Numan.
. Het grafelijk huis Aelbertsberg te Bloemendaal door Jan Besteman.
. Leiden en de graaf door Chrystel Brandenburgh & Edwin Orsel.
. Grafelijke hoven in Den Haag door Monique M.A. van Veen.
. De Hof van Delft door Epko J. Bult.
. De hof van Vlaardingen door Tim de Ridder.
. Graven in Dordrecht door Jaqueline Hoevenberg.
. Op zoek naar de resten van een grafelijke hof in Middelburg door Bernard Meijlink.
. Goudse graven? Een zoektocht naar een hof in Gouda door Maarten Groenendijk & Adriana Bontenbal.
. De grafelijke residentie en de vorstelijke palts van Zutphen. door Michel Groothedde.
. De hof van de abdij van Elten in Appel (gemeente Nijkerk) door Jan van Doesburg.
. Domeinhoven en domeingoederen van de bisschop van Utrecht en de Utrechtse kapittels in Middeleeuws Drenthe door Theo Spek.
. De graven van Vlaanderen en hun Gentse residentie door Marie Christine Laleman.
. Besluit door Epko Bult, Tim de Ridder en Eelco Beukers.
. Column door Evert van Ginkel.

.

Uitgever Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN)
Jaar 2014
Aantal pagina’s 276
ISBN ISNN 0166 4301
Rubriek
  • Algemene geschiedenis
  • Archeologie
Periode
  • Late Middeleeuwen – 1000 tot 1500
Regio
  • Nederland overig
Plaatsnaam
Locatie 06-5
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • email
  • PDF
  • Print