Archeologische opgraving hoek Willibrorduslaan/Gebr. Hoeksstraat Eersel

 

Het perceel, waar vroeger Piet van Nunen zijn woonhuis/winkel/bakkerij had, werd begin februari grondig overhoop gehaald (zie kaartje bij A). De opgraving werd uitgevoerd door archeologen van het Archeologisch Diensten Centrum (ADC) en het Vlaams Erfgoed centrum (VEC).

In de wanden van de opgravingsput is duidelijk te zien dat, toen Piet destijds op dat perceel ging bouwen, de 1m dikke zwarte akkergrondlaag werd verwijderd en door een dikke laag geel zand werd vervangen.

Hierdoor zijn eronder liggende eeuwenoude sporen van bewoning goed bewaard gebleven.
Met de graafmachine werd telkens weer een ander deel van het perceel blootgelegd. Overal kwamen er duidelijke paalsporen en ook enkele oude waterputten tevoorschijn.
Het was meteen duidelijk dat het nog een hele puzzel zou worden, omdat paalkuilen van middeleeuwse boerderijen de sporen van nog oudere bewoning  doorsnijden.

 

 

Na ruim een week graven is duidelijk geworden dat er op deze plek inderdaad niet alleen middeleeuwse bewoning is geweest. Bakker Piet van Nunen had natuurlijk nooit kunnen vermoeden dat er onder zijn bakkerij bijna 2000 jaar geleden, in de Romeinse tijd, al bewoning is geweest.
Zowel van de middeleeuwse als van de Romeinse bewoning zijn veel sporen aangetroffen zoals paalkuilen, soms met een afgetekend donkerder paalspoor erin.
Een waterput kon vroeger niet ontbreken. Maar bij deze opgraving er zijn er maar liefst vijf gevonden. Het is een flinke klus om een waterput op te graven. Een (Romeinse?) waterput was tot diep in de grond (- 4m) beschoeid met planken. Die planken zijn helemaal vergaan, behalve donkere streepjes in het witte zand, was er niets meer over.

 

 

Nu blijkt maar weer eens, dat ook percelen die eerder vrijwel geheel bebouwd waren, toch de moeite waard zijn voor archeologisch onderzoek.
Binnen niet al te lange tijd starten er in de Kerkstraat (tegenover de pastorie) bouwactiviteiten (zie kaartje bij B). Voorheen stond hier de woning en meubelzaak van de fam. Cuypers.
Zo dicht bij de Eerselse middeleeuwse toren en kerk moet er ernstig rekening mee worden gehouden, dat ook hier oude sporen van bewoning bewaard zijn gebleven.

pvg, februari 2019