Harrie Jenniskens overleden

Eersel 1 februari 2019

Aan de leden van de kring

Op 29 januari j.l. is plotseling op 77-jarige leeftijd ons zeer gewaardeerde lid Harrie Jenniskens overleden. De uitvaart is a.s. maandag 4 februari om 10.30 uur in de parochiekerk van Knegsel, Steenselseweg 2.

Harrie, een zeer erudiet man, was en bleef zeer nieuwsgierig naar alles wat in hem opkwam om daar meer van te weten. Denk maar aan zijn aantekenboekje dat hij altijd bij zich had tijdens de lezingen. Maar ook kon hij menig inleider van dienst zijn met aanvullende opmerkingen op het gepresenteerde.

In de negentiger jagen initieerde Brabants Heem een opdracht om de eerste kadastergegevens in de publiciteit te brengen zo deze in het jaar van oprichting van het kadaster (1832) waren vastgelegd. Vóór deze vastlegging hadden grondpercelen een naam op basis van natuurlijke omstandigheden, plantnamen of eigenaarsnamen. Om fouten in naamsvermeldingen te vermijden kregen de percelen een kadasternummer. De perceelsnamen waren zeer interessant vooral om de achtergronden van de namen te achterhalen. Daar wordt heden ten dage nog veel gebruik van gemaakt. De kring gebruikt veel perceelsnamen om daarmee straatnamen te adviseren naar de gemeente. Harrie gaf meerdere jaren leiding aan de werkgroep “kadasterkaart 1832”.

 Harrie geeft les tijdens één van de fietstochten.

In het begin van deze eeuw bleken er veel authentieke en karakteristieke Brabantse boerderijen verdwenen te zijn en dreigden er steeds meer van te verdwijnen. Brabants Heem verzocht de kringen een inventarisatie te maken van wat er in hun werkgebied nog aanwezig was. Harrie gaf leiding aan de werkgroep ”Boerderij” en samen met de werkgroepleden werd een rapport gemaakt en bij Brabants Heem ingeleverd. Uit de gezamenlijke ingebrachte kringrapporten is een lijvig rapport voor de Provincie opgemaakt en aangeboden om ze te triggeren tot het doen van meer beschermende maatregelen en instructies naar de gemeenten b.v.

Harrie is ook jarenlang onze penningmeester geweest en zijn zuinigheid is het bestuur jaren bij gebleven. We denken aan de legendarische fietstochten onder zijn leiding die de kijk van de kringleden op hun eigen omgeving een andere dimensie gaven waardoor ze nog trotser konden zijn op dit deel van Brabant.

Met eerbied en bewondering denken wij terug aan ons lid Harrie Jenniskens en vertrouwen er op dat hij bij de Heer ook zijn zegje zal doen. Moge hij rusten in vrede .

Frans Teunis

Voorzitter

HSK De Acht Zaligheden

Eersel