Genealogie

Op zoek naar uw voorouders???

Steeds meer mensen blijken geïnteresseerd te zijn in hun voorouders. Het aantal genealogische onderzoeken is vooral door de komst van het Internet explosief gestegen. Mensen willen graag weten waar woonden mijn voorouders? Wat deden ze? Hoe verdienden ze hun kost? Hoe komt onze familie aan haar naam? Allemaal vragen waar

Verborgen verleden (serie 4 – 2013)

In het voorjaar van 2013 zal de vierde serie van Verborgen Verleden worden uitgezonden. De nieuwe reeks bestaat – net als de voorgaande series – uit acht afleveringen. Het Centraal Bureau voor Genealogie doet het gebruikelijke voorbereidende genealogisch onderzoek naar de voorouders van de (potentiële) hoofdpersonen. Bekende Nederlanders gaan op

Presentatie introductieavond Genealogie

Op dinsdag 23 oktober werd tijdens de introductieavond Genealogie de eerste aanzet gegeven voor het opzetten van de studiegroep Genealogie. Zoals beloofd is hier de presentatie te zien zoals gepresenteerd tijdens deze introductieavond. De presentatie omvat o.a. een vrij uitgebreide voorbeeldcase waarin alle facetten van genealogie aan bod komen. Geïnteresseerden

DTB-registers

In doop-, trouw- en begraafregisters houden kerken vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw de dopen, huwelijken, en begrafenissen binnen hun geloofsgemeenschappen bij. Deze registers worden kerkboeken, dtb-registers of dtb-boeken genoemd. Wat zijn doop-, trouw-, en begraafregisters? Doop-, trouw-, en begraafregisters zijn boeken, waarin kerken gegevens over hun leden