Eersels oorlogsboek geeft gedetailleerd en indringend beeld

Prof. Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogleraar cultuur in Brabant (Tilburg University) heeft veel waardering voor het Eerselse oorlogsboek. Het lot van de gebroeders Hoeks/Eersel tijdens de bezetting. Het boek verscheen in november 2019.

In het jongste nummer van het tijdschrift ‘ In Brabant ‘ van Brabants Heem en Erfgoed zegt prof. Bijsterveld in een bespreking van vijf recent verschenen oorlogsboeken:

” Jasper van der Schoot dook diep in de aangrijpende geschiedenis van de gebroeders Hoeks. Dankzij dit gedetailleerde boek krijgen we een indringend beeld van de manier waarop het verzet in Eersel functioneerde, de complexiteit van verzet en verraad en vooral de wrede manipulaties door de Duitsers”. Prof. Bijsterveld merkt in dit verband op dat  “ het goed is dat we in vragen van goed en fout, schuld of onschuld, ons oordeel vaak beter even kunnen opschorten: de dilemma’s waarvoor mensen destijds stonden, ware groter dan we ons nu kunnen voorstellen. Daarom ook is dit verhaal opgenomen in de bundel van 75 levensveranderende oorlogsverhalen van Brabant Remembers.

Bijsterveld prijst in zijn bespreking van de recent verschenen oorlogsboeken ook de grote aandacht voor persoonlijke levensgeschiedenissen en de zorgvuldigheid waarmee het beeldmateriaal – foto’s, documenten, kaarten – is uitgezocht.

Jasper van der Schoot en Toon Schellens

De reactie uit de kring van Erfgoed Brabant is een mooie opsteker voor Heemkundevoorzitter Frans Teunis en zijn medewerkers Harrie Beckers en Jos Castelijns en natuurlijk ook voor  auteur Jasper van der Schoot en voor mede-redacteur en mede-onderzoeker Toon Schellens. In vele persoonlijke reacties is vaak de vormgeving van het boek door Joris de Mol als bijzonder fraai gekenschetst.

Prof. Bijsterveld ziet in de recent verschenen oorlogsboeken een goed uitgangspunt voor het schrijven van een nieuwe geschiedenis van Noord Brabant in de Tweede Wereldoorlog, waarin wat hem betreft vooral de vraag centraal zou moeten staan hoe Brabanders die hebben beleefd en welke rol zij speelden in de strijd, het verzet en de vervolging. Het Eerselse oorlogsboek is verkrijgbaar bij Primera Nieuwstraat 35 B, Kempenmuseum De Acht Zaligheden Kapelweg 2 en TIP Markt 30a allen te Eersel.

De uitgave van het boek is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de Gemeente Eersel en enkele Kempische ondernemers.