10 Gemina: tentoonstelling over de opgravingen van een legioensvesting te Nijmegen 1951, 1957-1958, 1959-1967

Titel 10 Gemina: tentoonstelling over de opgravingen van een legioensvesting te Nijmegen 1951, 1957-1958, 1959-1967
Omslag Cover of 10 Gemina: tentoonstelling over de opgravingen van een legioensvesting te Nijmegen 1951, 1957-1958, 1959-1967 book
Content

10 Gemina: tentoonstelling over de opgravingen van een legioensvesting te Nijmegen 1951, 1957-1958, 1959-1967 op initiatief van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, onder leiding van Prof. Dr. H. Brunsting, uitgevoerd door de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Te Amersfoort; technicus: R. Woudstra.

Inleiding:

In de zomer van 1961 werd in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden een tentoonstelling gehouden onder de naam: 400 jaar Romeinse bezetting, Noviomagus Batavorum. Voor een deel was die tentoonstelling gewijd aan de opgravingen in de legioensvesting, die toen in volle gang waren. Sindsdien zijn de opgravingen voortgezet tot 1967, waardoor de plattegrond en de kennis aangaande de bouwwerken aanzienlijk konden worden uitgebreid.
Het leek ons daarom goed hierover nu een tentoonstelling te houden. De hier volgende tekst is gedeeltelijk gebaseerd op de tentoonstellingscatalogus van 1961 en de door de gemeente Nijmegen in 1969 daarvan verzorgde herdruk, alsmede de artikelen van H. Brunsting in Numaga 1960 en 1961 en zijn berichten over de opgraving in het Nieuwsbulletin van de Kon, Ned. Oudh. Bond 1959-1968. Anders dan bij een grafveld worden bij een opgraving in een woongebied, hetzij militair of burgerlijk, slechts zelden hele voorwerpen gevonden, vandaar dat in deze tentoonstelling slechts weinig vondsten zijn te zien.

Inhoud:

  • Historie.
  • De legioensvesting.
  • Plattegrond van het opgegraven gedelte van de legerplaats van het tiende legioen Gemina in zijn laatste vorm met stenen gebouwen (met Legenda)
  • Verslagen van de recente opgravingen in de legioensvesting te Nijmegen
Auteur A.V.M. Hubrecht
Uitgever Rijksmuseum G.M. Kam, Nijmegen
Jaar 1971
Aantal pagina's 10
Rubriek Archeologie
Periode Romeinse tijd - 12 v. Chr. tot 450 na Chr.
Regio Nederland Overig
Plaatsnaam Nijmegen
Locatie 06-5